Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Backup of HODNOTOVY STROM NEWMilí rodičia,

pozývame vás na niektoré zaujímavé školské akcie a zdieľame pre vás link na riaditeľovu zaujímavú PREZENTÁCIU z plenárneho stretnutia rodičov II.stupňa.

plenarka 23.9docx page 001Milí rodičia detí II.stupňa,

 

pozývame vás na prvé plenárne stretnutie s riaditeľom školy v utorok 24.9. o 17:00 na galérii školy. Následne budeme pokračovať v triednych stretnutiach.

Naša škola už roky používa ako nástroj na správu agendy školy webovú stránku EDUPAGE. V tomto školskom roku sme začali EDUPAGE využívať aj na správu záväzkov a platieb rodičov voči škole. Pripravili sme pre Vás ilustračný obrázok, aby ste túto funkcionalitu ľahšie našli.

Subcategories

Rada rodičov

Rada rodičov funguje ako orgán iniciatívy rodičov a zastupuje záujmy rodičov a žiakov a tiež:

  • prejednáva podnety, pripomienky a sťažnosti rodičov týkajúce sa činnosti školy
  • predkladá požiadavky a návrhy na zlepšenie činnosti školy
  • spolupracuje s vedením školy a so Správnou radou školy pririešení koncepčných a hospodárskych záležitostí školy

Zástupcovia jednotlivých tried spoločne predkladajú vedeniu školy ucelené a uvážené koncepčné požiadavky, podnety, pripomienky, spätnú väzbu a sťažnosti. Predsedom Rady rodičov je Roman Kičko, kontakt: roman.kicko (zavináč) slovanet.sk

1.október 2016

Keďže sa rady žiakov v šk.roku 2015/2016 rozšírili viac ako kedykoľvek predtým a tým pádom sa rozšírili aj zástupy rodičov, od školského roku 2016/2017 sa vedenie RR rozhodlo, rozdeliť stretnutia RR na dve sedenia. Prvé stretnutie bude 24.10.2016 pre prvý stupeň a 7.11.2016 pre druhý stupeň vždy o 16:45 h. (cca do 19:00 h.) na galérii v Narnii. Zástupcovia jednotlivých tried majú samozrejme možnosť zúčastniť sa oboch RR, tak pre prvý ako aj druhy stupeň.

The collection of library consists of 6 200 books in English and Slovak at the moment, which are in the library as well as in the subject departments.

The Library
open daily from 8 a.m. to 4 p.m.
it offers connection to online catalogue
it is open for Bilgym  and Narnia students, teachers and other school employees
offers services to parents and wider church community as well

Bilgym students are allowed to use internet connection on three computers and the printer as well.
The library also provides information material about universities in Slovakia and abroad.
There are classes that go on in the library room in the morning  hours and children from RsT come here for their reading club in the afternoon.
Late afternoons are used for social and cultural meetings.

Zuzana Melnová, the library worker
zuzana.melnova(at)narnia.sk

 

 

 

šk. rok 2012/2013

 

Rest Time je školský klub detí na CZŠ Narnia určený pre žiakov 1. stupňa a žiakov 6. ročníka 2.stupňa na aktívne trávenie voľného času s relaxačnou, záujmovou a výchovno-vzdelávacou zložkou.


Obsahová náplň je zvolená tak, aby si deti mohli vybrať medzi športovými, tvorivými, zábavnými a vzdelávacími činnosťami. Súčasťou Rest Time je posilňovanie tímového ducha pri organizovaných tímových aktivitách a tiež podpora individuality dieťaťa a samostatnosti pri voľných hrách podľa výberu dieťaťa.

Prihlásiť svoje dieťa do Rest Time na tento školský rok možete prostredníctvom vyžiadania a vyplnenia osobného spisu dieťaťa, ktoré vám poskytne triedna vychovávateľka. Následne podľa nižšie uvedených informáciií uskutočníte úhradu za Rest Time. 

Rest Time je deťom k dispozícii v čase od 7:15 do 7:45 a po vyučovaní do 17:00.

Milí rodičia,

srdečne Vás pozývame na konzultácie s vyučujúcimi jednotlivých predmetov a tried, ktoré sa uskutočnia

pre I. stupeň v utorok(18.11. 2014) a v stredu (19.11. 2014) 

pre II. stupeň v stredu (19.11. 2014) a vo švrtok (20.11. 2014)

pre Jazykový program (Language department) v v stredu (19.11. 2014) a vo švrtok (20.11. 2014)

Konzultácie budú prebiehať v jedálni, kde bude mať každý učiteľ vyhradené svoje miesto.

Odkazy na tabuľky so zoznamom učiteľov s časovým rozpisom, kde sa môžete zapísať do voľného políčka, nájdete nižšie. Po otvorení tabuľky vpíšte do príslušného políčka priezvisko a triedu dieťaťa, napr. „Novák, 3.B".

 

Utorok 18.11.2014      
1. stupeň      
Streda 19.11.2014      
1. stupeň 2. stupeň Jazykový program  
Štvrtok      
  2. stupeň Jazykový program  

 

Pondelok

I. stupeň

Utorok

I. stupeň

II. stupeň

Jazykový department

Streda

I. stupeň

II. stupeň

Jazykový department

Prosíme, skontrolujte zapísanie svojho mena v príslušných bunkách aj pred samotným príchodom na konzultácie.

Kvôli hladkému priebehu konzultácií Vás prosíme o zapísanie sa do uvedeného zoznamu

a rešpektovanie daného časového intervalu.

V prípade potreby dlhšieho rozhovoru si, prosím, dohodnite s pedagógom individuálne stretnutie.

Pokiaľ sa miesto v tabuľke zaplní, môžete si konzultáciu s učiteľmi dohodnúť v inom termíne. Kontakty na učiteľov nájdete TU.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Roman Baranovič

riaditeľ CZŠ - Narnia

Milí rodičia, aj tento rok môžete rozhodnúť, či pôjdu 2 % Vami  zaplatenej dane do  štátneho rozpočtu alebo pôjdu na rozvoj našej  školy.

FaLang translation system by Faboba