Na konferenciu sme pre pre účastníkov pripravili nasledovné prenášky, workshopy a semináre. Preštudujte ponuku a  zapíšte si názov prednášok, seminárov a workshopov, ktoré vás zaujali. Po spustení registrácie sa budete môcť na ne prihlásiť. Počas konferencie sa väčšina z nich dvakrát zopakuje.

Na konferenciu sme pre pre účastníkov pripravili nasledovné prenášky, workshopy a semináre. Preštudujte ponuku a  zapíšte si názov prednášok, seminárov a workshopov, ktoré vás zaujali. Po spustení registrácie sa budete môcť na ne prihlásiť. Počas konferencie sa väčšina z nich dvakrát zopakuje.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte emailom na: rastiemespolu@narnia.sk

 

 

ĽUDSKOSŤ NIE JE ÚPLNE STRATENÁ – stručný výklad Komenského Porady o náprave vecí ľudských

Ľudskosť človeka sa vyznačuje rozporuplnosťou. Na jednej strane toho ako ľudia veľa vieme, veľa dokážeme, veľa môžeme, ale práve tento náš potenciál je našou najväčšou hrozbou. Problém „vecí ľudských“ s neobyčajnou prezieravosťou formuloval už pred takmer 400 rokmi Ján Amos Komenský vo svojom vrcholnom diele Všeobecná porada o náprave vecí ľudských. Premýšľa tu jednak nad príčinami ľudských slabostí, a zároveň pozýva ľudstvo k porade o ich náprave. A tá stojí na tomto fundamentálnom predpoklade: Ľudskosť nie je úplne stratená. Existuje východisko, nádej. Otázka znie, nakoľko je Komenského vízia nápravy vecí ľudských relevantná v 21.století?

 

Lektor:

JAN HÁBL

Pedagóg a komeniológ. Pôsobí na univerzite v Hradci Králové, prednáša v odboroch na rozhraní pedagogiky, antropologie, etiky a histórie vzdelávania. Je autorom titulov odborných i krásnych, napr. Labyrint upgrade, Jinotajný román (nejen) pro děti, I když se nikdo nedívá, Aby člověk neupadal v nečlověka, Učit (se) příběhem.

 

MULTIKARIÉRING alebo OBJAVTE SVOJU KARIÉRNU KOTVU

POZÝVAME VÁS NA WORKSHOP, kde budeme spolu rozmýšľať o tom “Ako prepojím to, čo už viem, s tým kam ma to (profesne) ťahá? Čo je pre mňa skutočne dôležité v práci, a čoho sa nedokážem vzdať, ak robím dôležité kariérne rozhodnutie. “…aj o tom bude náš workshop pre Vás v Narnii.

 

Lektor:

ZUZANA a MAREK MARKUŠOVCI

Obaja sú priatelia škôl a boli aktívnymi rodičmi Narnie. Zuzana je už 18+ rokov kariérna poradkyňa, stále srdcom tiež headhunter. Ako certifikovaný kouč sa venuje osobnostnému profilovaniu podľa MBTI pre jednotlivcov, s ktorými realizuje dlhodobé programy rozvoja kariéry. Spolu s manželom Marekom, ktorý je okrem konzultanta aj editorom a riaditeľom vydavateľstva, vedú skupinové workshopy sebapoznania, “oceňovania odlišností" a kariérneho rozvoja. A stále ich to baví. Žijú na okraji mesta, kde vychovali dve šikovné deti, a spolu s milou fenkou Goldie sa starajú o Omi. Baví ich s priateľmi rozmýšľať “čo zmysluplné robiť v druhej polovici života” počas tzv. second mountain. Tešia sa na Vás.

 

BEZ ODPADU V HLAVE AJ V KOŠI

Workshop je venovaný reflexii konzumerizmu a nakladania s odpadmi. Neobmedzíme sa len na konzumerizmus v nakupovaní, ale pozrieme sa aj na to, ako sa premieta do medziľudských vzťahov či spoločenských väzieb. Cieľom je hľadanie rovnováhy medzi globálnou zodpovednosťou za klímu a prírodu na jednej strane, a životnou spokojnosťou na strane druhej. Ak vám záleží na prírode, ale aj ľuďoch okolo vás, trápia vás správy o stave sveta a nechcete sa z toho zblázniť, táto aktivita je presne pre vás. Pozor! Nejde o návod ako recyklovať, praktizovať zero-waste či iný trendy štýl. Zameriava sa na reflexiu hodnôt, ktoré sa za jednotlivými životnými štýlmi skrývajú, a na hľadanie vlastnej cesty k dobrovoľnej skromnosti. Obsahuje prezentáciu, diskusiu a praktické cvičenie s pomôckami.

 

Lektor:

ZUZANA FIALOVÁ

Pôvodným povolaním sociologička, venuje sa spoločenským konfliktom, sociálnym dôsledkom klimatickej zmeny, ľudským právam a udržateľnému rozvoju. Už viac ako 25 rokov trénuje a vzdeláva dospelých. Je autorkou viac ako 40 odborných publikácií. Svoje postrehy a skúsenosti publikuje aj na blogu PDCS. Vedie kurzy jemných zručností a vzdelávania učiteľov ako pracovať so spoločenskými konfliktami.

 

ZDROJE ŠŤASTIA

Šťastie už dávno nie je iba doménou filozofov, básnikov, umelcov, náboženstiev, ale preniklo aj do pop-kultúry. Čo hovorí psychológia a výskumy šťastia o tom, čo nám prináša šťastie a čo pre zvyšovanie svojho šťastia vieme robiť aktívne sami? Asi 30 oblastí, pri ktorých sa zastavíme a povieme si prečo zvyšujú naše šťastie a ako z tohto zdroja čerpať v každodennom živote.

 

Lektor:

ALEŠ BEDNAŘÍK

Psychológ, ktorý sa 30 rokov venuje školeniam komunikácie pre učiteľov, manažérov, obchodníkov, lekárov. Venuje sa pozitívnej psychológii - tomu, čo zvyšuje naše šťastie, ale aj zlodejom šťastia. Píše na svoj blog www.psychologiastastia.sk. Píše knihy, je happytarián a žije s rodinou a mačkami v lese.

 

ZMENA - ARTE workshop

Počas workshopu budeme cez tvorivý proces a prácu so symbolmi hľadať odpovede na otázky ako vnímame zmenu, čo zmena pre nás znamená, ako sa nám do zmien chce a nechce. Workshop bude prebiehať zážitkovou formou, kde po tvorivom a interaktívnom procese v skupine bude nasledovať reflexia.

Výtvarné nadanie nie je podmienkou účasti na workshope. Výsledné artefakty nebudeme hodnotiť z estetického hľadiska - dôležitý je proces tvorby.

 

Lektor:

KATARÍNA MIHINOVÁ

Arteterapeutka, psychologička, pôsobí v OZ Artea (www.arte-terapia.sk). Ako arteterapeutka pracovala so všetkými vekovými skupinami aj s ľuďmi s rôznymi znevýhodneniami. Vo svojej arteterapeutickej a lektorskej praxi sa venuje témam ako sú vzťahy, emócie, riešenie problémov, hľadanie zdrojov. Využíva aj prvky muzikoterapie a biblioterapie, vedie interaktívne čitateľské workshopy pre deti.

 

ČÍTAJME SI SPOLU

Workshop o tom, prečo deťom čítanie nejde, ako by vyberali knihy, ak by to bolo iba na nich, prečo málokedy dajú na rodičov a ako nás napriek všetkému čítanie môže doma spájať. A príde aj celá hora kníh.

 

Lektor:

VIKI MARCINOVÁ

Prekladateľka detských kníh, propagátorka čítania deťom a hlavne podporovateľka unavených rodičov. Založila OZ Čítajme si spolu a aktuálne sa najčastejšie vyskytuje v Martinuse, kde má na starosti projekty pre lepšie čitateľské zajtrajšky.
 

SÚ PUBERŤÁCI BEZCITNÍ A EGOISTICKÍ?

Budeme sa rozprávať o tom, prečo puberťáci často reagujú bezohľadne, akoby sa považovali za pupok sveta. A či sa s tým dá vôbec niečo spraviť alebo to treba len prežiť ako zemetrasenie.

 

Lektor:

ZUZANA ZIMOVÁ

Vyštudovala špeciálnu pedagogiku, napriek tomu, že ju najskôr lákala matematika. Predtým pracovala ako sanitárka na psychiatrii. S diplomom zo špeciálnej pedagogiky sa rozhodovala čo ďalej a zlákala ju psychoterapia. Vzdelávala sa teoreticky a získavala praktické zručnosti v psychoterapeutických výcvikoch. Najviac ju oslovila katatýmno-imaginatívna psychoterapia, pretože využíva symboly a obrazové predstavy. Má ukončený výcvik v supervízii v ASSP. Z teoretických východísk je jej najbližšia teória vzťahovej väzby, ktorá jej poskytla mnoho odpovedí na otázku prečo fungujeme tak, ako fungujeme.

 

BEZ NAPÄTIA ŽIADEN TÓN

Ako červená niť sa vinie v slovách mysliteľov, duchovných lídrov, aj ekológov rôznych dôb myšlienka veľkej Jednoty. Zdôrazňujú základnú prepojenosť, vzájomnú závislosť a previazanosť aj tam, kde my, bežní ľudia, možno vidíme skôr nezlúčiteľné protiklady, silné polarity, či nevyriešiteľné paradoxy.

Na workshope sa pozrieme, kedy má dualistické vnímanie svoje miesto a aké možnosti povznesenia sa nad bipolaritu vidia františkán Richard Rohr, rabín Lawrence Kushner, či mysliteľ Lao C'.

Položíme si otázku, ako dospieť k syntéze protikladov v každodennom svete, keď nás dualizmus tlačí do slepej uličky. A pozrieme sa, kedy je správnou odpoveďou na otázku "áno/nie" jej prerámcovanie. Aby sme sa nevzdali hlbšieho poznania výmenou za rýchle uspokojenie z voľby "správnej" strany mince. Alebo neprišli o hudbu tým, že na gitare uprednostníme len kobylku, alebo len ladiace kolíky.


Lektor:

PETER GUŠTAFÍK

Školí vyjednávanie či využitie reflexívnej praxe na osobný a profesný rast.

K myšlienke prekonávania dualistického myslenia sa dostal cez analýzu liberálneho vs. konzervatívneho pohľadu na svet v rámci publikačnej série PDCS o hodnotových konfliktoch.

Záujem o nové trendy kombinuje s objavovaním súvislostí opísaných už v starých rabínskych textoch.

 

AKO PRIPRAVIŤ NA NOVÝ SVET DETI – AKO NA NOVÝ SVET PRIPRAVIŤ RODIČOV?

Deti pripravujeme na budúcnosť, niekedy však nerozumieme ani prítomnosti. Kto vie, čo bude so štátom, technológiami a prácou o 15-20 rokov? Podľa Harariho treba cvičiť 4K: kritické myslenie, komunikáciu, kooperáciu a kreativitu. A pripravovať deti na to, že na budúcnosť nemôžeme byť pripravení. Odkiaľ ale potom začať?


Lektor:

DANIEL BÚTORA

Riaditeľ Združenia škôl C.S.Lewisa, lektor, kouč v oblasti leadershipu a riadenia projektov. V roku 2018 založil program Akadémia riaditeľov, zameraný na rozvoj leadershipu a manažérskych zručností vedúcich pracovníkov škôl.

 

KRUH BEZPEČIA alebo ako si vybudovať bezpečnú vzťahovú väzbu so svojím dieťaťom

Každý rodič túži mať so svojím dieťaťom dobrý vzťah. Niekedy to však vyzerá, akoby rodič a dieťa hovorili rozdielnymi jazykmi. Jeden na druhého sa nevedia napojiť. Všetky deti však túžia cítiť vo vzťahu s rodičmi bezpečie a dôveru. Výskumy ukazujú, že ľudia, ktorí mali so svojimi rodičmi bezpečnú vzťahovú väzbu, sú v živote šťastnejší, sebavedomejší, odolnejší a dokážu vytvárať pevnejšie priateľské aj partnerské vzťahy.

Na workshope budete mať možnosť interaktívnou formou spoznať intervenciu "Kruh bezpečia", naučiť sa lepšie orientovať v tom, čo vaše dieťa potrebuje, po čom túži, a ako sa k nemu dostať bližšie.

 

Lektor:

MÁRIA VEREŠOVÁ

Psychologička a matka dvoch detí. Vo svojej práci sa venuje psychoterapii dospelých, pracuje formou psychodynamickej psychoterapie. Zároveň sa zaoberá témami súvisiacimi so vzťahovou väzbou, komunikáciou medzi rodičmi a deťmi a tým, ako nás naše detstvo ovplyvňuje v neskoršom živote.

 

MANŽELSKÝ (PARTNERSKÝ) VZŤAH AKO ROZKVITNUTÁ ZÁHRADA (?)

Takmer každý sa hlási k tomu, že základom zdravej rodiny je zdravý vzťah medzi mužom a ženou. Ak to vieme, ako to, že nie každému páru sa takýto vzťah podarí vytvoriť? Zážitkový workshop o objavovaní odpovedí (nielen) na túto otázku.

 

Lektor:

NAĎA FEKETEOVÁ

Psychologička, psychoterapeutka, rodinná terapeutka. Pracuje s jednotlivcami, pármi a rodinami.

Vo svojej práci (aj v osobnom živote) je inšpirovaná prístupom zakladateľky rodinnej terapeutky Virginie Satirovej.

 

SÚRODENECKÉ KONŠTELÁCIE

Ako poradie narodenia detí ovplyvňuje správanie rodičov? Aké vlastnosti majú deti rôzneho poradia narodenia? Prečo sú prvorodení zodpovední, druhorodení rebeli a najmladší večné deti? Prečo je jedináčik rozmaznávaný a preťažovaný? Ako funguje rodinná dynamika?

Účastníci sa oboznámia s tým, ako sa utvára osobnosť detí. Ako deti presvedčia samých seba o tom, aká je ich rola v rodine. A ako rodičia ovplyvňujú tieto presvedčenia. Budeme sa tiež venovať úlohe súrodeneckých vzťahov, a vysvetlíme, prečo je vyriešenie žiarlivosti a rivality v raných rokoch dôležité pre ďalší život.

Účastníci budú mať možnosť klásť otázky, budeme sa venovať riešeniu výchovných ťažkostí a rodičom ponúkneme vhodné a efektívne intervencie.

 

Lektor:

DANIELA ČECHOVÁ

Vysokoškolskí pedagogička na Katedre psychológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave a Katedre poradenskej psychológie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Je absolventkou akreditovaného výcviku v adlerovskej psychoterapii a poradenstve. Je tiež prezidentkou Medzinárodnej asociácie individuálnej psychológie so sídlom vo Viedni (IAIP).
 

KRÍZA A STRES AKO PRÍLEŽITOSŤ PRE RAST

Väčšinou na stres, neúspechy, krízu nazeráme ako na niečo zlé. No aj v nich človek dokáže nájsť potenciál pre svoj rast. Ako dokážeme v živote lepšie zvládať stres a v prípadných krízach nájsť príležitosť pre náš rozvoj? Účastníci a účastníčky workshopu sa môžu tešiť na teoretické informácie aj praktické cvičenia, čaká ich sebareflexia vlastného prežívania stresu a odnesú si aj praktické tipy pre zvládanie stresu a budovanie odolnosti vo vlastnom živote.

 

Lektor:

MIROSLAVA ŽILINSKÁ

Vzdelaním psychologička, pôsobila viac ako 10 rokov v sociálnej oblasti ako terénna sociálna pracovníčka a ako projektová manažérka a podpredsedníčka mimovládnej organizácie Odyseus. Absolvovala ročný program v odbore rodové štúdia na Central European University. Pracovala tiež ako školská psychologička na stredných školách a dobrovoľníčka pri práci s deťmi a mládežou. Vo svojich tréningoch sa zameriava na problematiku riadenia času, priorít a prevenciu vyhorenia.
 

MISIA A VÍZIA ŠKOLY

Text misie, ktorým sa donedávna riadila škola pôvodne vznikol v roku 2004. Odvtedy sa zmenila spoločnosť aj prostredie, v ktorom škola existuje. V školskom roku 2017/18 preto prebehol proces hľadania novej podoby misie, ktorou sa škola bude riadiť v nasledovných rokoch. O tom, ako nový text misie vznikal, čo hovorí a kam školu možno posunie sa budete môcť rozprávať s riaditeľom školy a jej manažérom.

 

Lektor:

DANIEL BÚTORA

Riaditeľ Združenia škôl C.S.Lewisa, lektor, kouč v oblasti leadershipu a riadenia projektov. V roku 2018 založil program Akadémia riaditeľov, zameraný na rozvoj leadershipu a manažérskych zručností vedúcich pracovníkov škôl.

 

ROMAN BARANOVIČ

Riaditeľ CZŠ Narnia, ktorý už 6 rokov premýšľa nad misiou a víziou školy.

 

AKO V DIEŤATI POSILNIŤ VNÚTORNÚ MOTIVÁCIU K UČENIU SA

Rozprávať sa budeme o bariérach prostredia, ktoré robia z detí začarované bytosti, ktoré sa správajú nezvyčajne, nie však tak, ako by sme očakávali.

Ako podporovať vnútornú motiváciu detí tak, aby dokázali objaviť a rozvíjať svoj potenciál. Ako zvyšovať ich odolnosť a vytrvalosť. Ako ich viesť k schopnosti vymedziť sa, byť sám sebou. Ako im pomôcť byť v živote úspešný.

 

Lektor:

MARTIN KURUC

Začínal ako špeciálny pedagóg v zariadení pre deti s poruchami učenia a správania. Po absolvovaní dynamicky orientovaného terapeutického výcviku SUR na Karlovej univerzite v Prahe viedol terapeutické skupiny pre chlapcov s poruchami učenia a správania umiestnených v Liečebno-výchovnom sanatóriu a víkendové skupiny pre ich rodičov. Absolvoval kurzy Nenásilnej komunikácie, Efektívneho rodičovstva a Rešpektovať a byť rešpektovaný. Dnes občasne spolupracuje s Diagnostickým centrom na Trnávke v Bratislave. Intenzívne s Nadáciou Pontis a n.o. Indícia. Príležitostne s Teach for Slovakia a Komenského inštitútom. Aktuálne pôsobí na Katedre pedagogiky a sociálnej pedagogiky, Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Dlhodobo sa venuje témam podpory motivácie a morálneho usudzovania detí. Sympatizuje s Montessori pedagogikou a školou Summerhill. Je šťastne ženatý, otec troch dcér.
 

HEJNÉHO MATEMATIKA iba pre rodičov

Príďte si zažiť hodinu matematiky, ktorú zažívajú aj Vaše deti. Budeme spoločne objavovať princípy Hejného metódy v niektorých prostrediach a témach, a hľadať tak úplne inú cestu k jej porozumeniu.

 

Lektor:

Soňa POPROCKÁ

Hanka PLACHÁ

Nadšené učiteľky CZŠ Narnia, absolventky viacerých školení, konferencií a workshopov Hejného metódy, ktoré podobne ako profesor matematiky Milan Hejný, tvrdia, že matematika môže byť zdrojom radosti.
 

AKO MÔŽU NAŠE ZMYSLY a POHYB POMÔCŤ UČENIU

"Sadni si, nehojdaj sa na tej stoličke, neobhrýzaj tú ceruzku...!" Tieto i podobné vyhlásenia počujeme v našich triedach pomerne často. Telo nám dáva rôzne signály. Čo nám tým hovorí? Čítame ich správne? Možno sme príliš „v hlave“, príliš zvažujeme, vyhodnocujeme. Poďme ale viac k telu. Nech tým signálom lepšie porozumieme. Nech vieme na ne múdro zareagovať. Spojme mozog s telom, spojme kogníciu s pohybom!


Lektor:

PAULÍNA SEVERÍNIOVÁ

Vyštudovala liečebnú pedagogiku na UK v Bratislave. V praxi sa venovala predovšetkým deťom s CAN syndrómom a deťom s hyperaktívnym správaním a poruchami pozornosti, tiež deťom s poruchou autistického spektra.

MIROSLAVA MARTONOVÁ

Pred 3 rokmi vymenila svet biznisu a rozvoja dospelých za školu a prácu s deťmi.V súčasnosti vedie špeciálny team v CZŠ Narnia. Významnou súčasťou jej života je pohyb v rôznych formách. Aj v Narnii, pri práci s deťmi vníma pohyb ako dôležitú a neoddeliteľnú súčasť napredovania. Okrem iných absolvovala vzdelávanie v bilaterálnej integrácií a verí, že v mnohých prípadoch sa dá cielenou kognitívno-motorickou aktivitou upraviť výkon dieťaťa v akademických aj iných oblastiach.

 

PRÍBEHOVÉ HRY

Počuli ste už o Role playing games? Alebo po slovensky Hrách na hrdinov? nepočítačových hrách, v ktorých sa hráči vydávajú na dobrodružné výpravy za pokladmi a dobrodružstvami vo vymyslených svetoch. Hry rozvíjajúce fantáziu a dobrú partiu, ktoré narnijské deti radi hrávajú so svojím knihovníkom. Chceli by sme účastníkom workshopu dať príležitosť zažiť si takúto hru na vlastnej koži a získať vhľad do pravidiel, aby sa možno vedeli tieto hry zahrať aj doma so svojimi deťmi.

 

Lektor:

MICHAL KAŠČÁK

Knihovník v Narnii

 

UČÍME NAŠE DETI PROGRAMOVAŤ

Hovorí sa, že pre budúcnosť je jednou z kľúčových zručností pre uplatnenie na trhu práce programovanie. Naše deti sa s ním stretávajú v škole, chodia na krúžky. Ako môžeme ako rodičia porozumieť možnostiam, ktoré dnes máme k dispozicii, keď chceme našim deťom pomôcť zvládnuť túto zručnosť? Ukážeme si, ako deti programujú na krúžkoch Gamecraft a inšpirujeme vás, čo môžete robiť s deťmi v tejto oblasti doma.

 

Lektor:

ROMAN VIZVÁRY

Lektor krúžku Gamecraft, absolvent Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, ktorý učí naše deti programovať. Organizuje veľké príbehové hry typu LARP a iné kreatívne akcie.

 

HÁČIK, VLNA, RUKY, NÁPAD A CHUŤ SA HRAŤ

Ponúkam vám ochutnávku toho, ako si urobiť radosť pri háčkovaní. Na workshope si budete môcť vyskúšať niektoré malé projekty, ktoré bude jednoduché preniesť aj do vašich rodín, k vašim deťom. Ručné práce sa znova vracajú ku rodinným stolom a krbom. Pamätám si na detstvo, keď mňa a súrodencov učila háčkovať starká. Sedeli sme okolo nej a skúšali svoje prvé stĺpiky a ona nám popri tom rozprávala o živote. Aj dnes to funguje. Príďte si uháčkovať bicyklové koliesko (ako sme to v detstve volali), kozmetické odličovacie tampóny, jednoduchú hračku, čelenku, brošňu, snehovú vločku. Materiálu máme dosť a háčiky vám požičiame. Atmosféru si vytvoríme spoločne.

 

Lektor:

BIBIANA ZELINOVÁ

Háčkuje a štrikuje od detstva. Vyštudovala matematiku, informatiku a pracovala v školstve 15 rokov. Učila chvíľu aj v Narnii a BilGyme. Jej koníček sa stal nakoniec jej profesiou a už 6 rokov pletie pre ľudí , vedie kurzy háčkovania a štrikovania a vedie vlastný obchod s vlnkami. Učí dospelé ženy, ako si pri ručných prácach oddýchnuť, ako urobiť radosť druhým, no hlavne sebe. Organizuje aj letné denné tábory pre deti. www.opletacky.sk

 

POZERAŤ SA A VIDIEŤ

Všetci sa pozeráme, ale nie všetci aj rozumieme tomu, čo vidíme. Bežne používame vizuálny jazyk, posielame a dostávame informácie vo forme obrázku, vizuálny jazyk však zväčša poriadne neovládame. Ako rozšíriť a prehĺbiť znalosti a skúsenosti  s formou vizuálneho jazyka? Výtvarné (vizuálne) umenie je krajinou, ktorá prirodzene rozpráva vizuálnou rečou a poskytuje nám možnosť spoznávať  v kultivovanej a koncentrovanej formu túto komunikáciu. Ísť s deťmi do galérie môže byť zaujímavé, zábavné, dobrodružné.  Ukážeme si a vyskúšame čo robiť / nerobiť v galérii, aby sme odkrývali fascinujúci svet vizuality.

 

Lektor:

MICHAELA SYROVÁ

Teoretička výtvarného umenia, ktorá sa celý svoj profesionálny život venuje sprostredkovaniu výtvarného umenia deťom  a dospelým. Pracovala ako múzejný pedagóg, prednáša na vysokej škole dejiny a teóriu umenia budúcim učiteľom výtvarnej výchovy. Pripravuje rôzne workshopy pre žiakov so zameraním na porozumenie výtvarnému umeniu.

Zaujala vás ponuka prednášok, seminárov a workshopov na našej konferencii? Prečítajte si o konferencii viac na stránke venovanej konferencii.Prihlásť sa na ňu budete môcť od 11.11.2019

Dôležité odkazy

FaLang translation system by Faboba