Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Hodnotový pilier - kresťanské hodnoty, autentické hľadanie, dialóg o živote
Chceme byť prostredím, kde žiak nadobúda vysoký štandard vzdelania spojený s kresťanskou životnou múdrosťou, ktorá zasahuje všetky oblasti života. Chceme byť prostredím, ktoré je otvorené všetkým živým cirkevným tradíciám a dáva dôraz na osobnú vieru.

Sme si vedomí, že evanjelium je základom kresťanstva, ktoré sa prejavuje v širokej škále cirkevných denominácií. Sme si vedomí, že kresťanstvo môže žiť iba v otvorenom dialógu s inými myšlienkovými a svetonázorovými prúdmi.

Chceme byť prostredím, ktoré prijíma každého človeka ako nositeľa špecifického kultúrneho zázemia, osobitnej tradície či osobnej histórie. Bez ohľadu na svetonázorové presvedčenie, vek, rasu, národnosť, funkciu, či spoločenské postavenie chceme vytvárať v škole kultúru vzťahov postavenú na vzájomnej úcte, spolupráci a otvorenej komunikácii.

Od nikoho neočakávame zmenu presvedčenia. Naším vedomým zámerom však je, aby deti v každodennom stretávaní sa a v komunikácii so spolužiakmi, učiteľmi a rodičmi mohli objavovať, čo znamená  žiť život založený na hodnotách evanjelia Ježiša Krista. Deti sa môžu s kresťanským posolstvom stretnúť na vyučovaní i mimo neho.

Súčasťou vyučovania na cirkevnej základnej škole je v zmysle platnej legislatívy absolvovanie predmetu Náboženstvo povinným pre všetkých žiakov školy. Predmet Náboženstvo sa vyhýba jednotlivým špecifikám cirkevných denominácií a zakladá sa na spoznaní biblických príbehov a základného kresťanského učenia a etiky. Vyučovanie „rozdielov“ ponecháva zriaďovateľ školy rodičom žiakov a ich kresťanským spoločenstvám.

 

3 piliere

 

CZS – Narnia provides primary education in the range of curriculum set by the Ministry of Education in Slovakia.  Part of it also English education beginning in the 1st grade with 5 classes a week. Students start their second foreign language in the 5th grade and they can choose between Spanish or German.  There are also some other subjects in English at II. stupen.  English is being taught by Slovak and also native speakers, coming from Great Britain and USA . Spanish teacher is also a native speaker.

Religion if a fixed part of the timetable for all grades consisting of one religion class a week and morning openings, which also have a communication and psychological purpose. Their aim is to present the Biblical teaching.

Long term and short term projects are an important part of education. Searching for the information, distinguishing their importance and assessing them are skills that support students’ independence, critical thinking and creativity. They learn how to use modern information technology, present their own work and to connect their previous knowledge with the new information.

FaLang translation system by Faboba