Log in

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Cirkevná základná škola - Narnia
Beňadická 38
851 06 Bratislava

 

1.A

 

 


Ukážka

Rada rodičov

Rada rodičov funguje ako orgán iniciatívy rodičov a zastupuje záujmy rodičov a žiakov a tiež:

  • prejednáva podnety, pripomienky a sťažnosti rodičov týkajúce sa činnosti školy
  • predkladá požiadavky a návrhy na zlepšenie činnosti školy
  • spolupracuje s vedením školy a so Správnou radou školy pririešení koncepčných a hospodárskych záležitostí školy

Zástupcovia jednotlivých tried spoločne predkladajú vedeniu školy ucelené a uvážené koncepčné požiadavky, podnety, pripomienky, spätnú väzbu a sťažnosti. Predsedom Rady rodičov je Roman Kičko, kontakt: roman.kicko (zavináč) slovanet.sk

1.október 2016

Keďže sa rady žiakov v šk.roku 2015/2016 rozšírili viac ako kedykoľvek predtým a tým pádom sa rozšírili aj zástupy rodičov, od školského roku 2016/2017 sa vedenie RR rozhodlo, rozdeliť stretnutia RR na dve sedenia. Prvé stretnutie bude 24.10.2016 pre prvý stupeň a 7.11.2016 pre druhý stupeň vždy o 16:45 h. (cca do 19:00 h.) na galérii v Narnii. Zástupcovia jednotlivých tried majú samozrejme možnosť zúčastniť sa oboch RR, tak pre prvý ako aj druhy stupeň.

The collection of library consists of 6 200 books in English and Slovak at the moment, which are in the library as well as in the subject departments.

The Library
open daily from 8 a.m. to 4 p.m.
it offers connection to online catalogue
it is open for Bilgym  and Narnia students, teachers and other school employees
offers services to parents and wider church community as well

Bilgym students are allowed to use internet connection on three computers and the printer as well.
The library also provides information material about universities in Slovakia and abroad.
There are classes that go on in the library room in the morning  hours and children from RsT come here for their reading club in the afternoon.
Late afternoons are used for social and cultural meetings.

Zuzana Melnová, the library worker
zuzana.melnova(at)narnia.sk

 

 

 

šk. rok 2012/2013

 

Rest Time je školský klub detí na CZŠ Narnia určený pre žiakov 1. stupňa a žiakov 6. ročníka 2.stupňa na aktívne trávenie voľného času s relaxačnou, záujmovou a výchovno-vzdelávacou zložkou.


Obsahová náplň je zvolená tak, aby si deti mohli vybrať medzi športovými, tvorivými, zábavnými a vzdelávacími činnosťami. Súčasťou Rest Time je posilňovanie tímového ducha pri organizovaných tímových aktivitách a tiež podpora individuality dieťaťa a samostatnosti pri voľných hrách podľa výberu dieťaťa.

Prihlásiť svoje dieťa do Rest Time na tento školský rok možete prostredníctvom vyžiadania a vyplnenia osobného spisu dieťaťa, ktoré vám poskytne triedna vychovávateľka. Následne podľa nižšie uvedených informáciií uskutočníte úhradu za Rest Time. 

Rest Time je deťom k dispozícii v čase od 7:15 do 7:45 a po vyučovaní do 17:00.

Milí rodičia,

srdečne Vás pozývame na konzultácie s vyučujúcimi jednotlivých predmetov a tried, ktoré sa uskutočnia

pre I. stupeň v utorok(18.11. 2014) a v stredu (19.11. 2014) 

pre II. stupeň v stredu (19.11. 2014) a vo švrtok (20.11. 2014)

pre Jazykový program (Language department) v v stredu (19.11. 2014) a vo švrtok (20.11. 2014)

Konzultácie budú prebiehať v jedálni, kde bude mať každý učiteľ vyhradené svoje miesto.

Odkazy na tabuľky so zoznamom učiteľov s časovým rozpisom, kde sa môžete zapísať do voľného políčka, nájdete nižšie. Po otvorení tabuľky vpíšte do príslušného políčka priezvisko a triedu dieťaťa, napr. „Novák, 3.B".

 

Utorok 18.11.2014      
1. stupeň      
Streda 19.11.2014      
1. stupeň 2. stupeň Jazykový program  
Štvrtok      
  2. stupeň Jazykový program  

 

Pondelok

I. stupeň

Utorok

I. stupeň

II. stupeň

Jazykový department

Streda

I. stupeň

II. stupeň

Jazykový department

Prosíme, skontrolujte zapísanie svojho mena v príslušných bunkách aj pred samotným príchodom na konzultácie.

Kvôli hladkému priebehu konzultácií Vás prosíme o zapísanie sa do uvedeného zoznamu

a rešpektovanie daného časového intervalu.

V prípade potreby dlhšieho rozhovoru si, prosím, dohodnite s pedagógom individuálne stretnutie.

Pokiaľ sa miesto v tabuľke zaplní, môžete si konzultáciu s učiteľmi dohodnúť v inom termíne. Kontakty na učiteľov nájdete TU.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.

Roman Baranovič

riaditeľ CZŠ - Narnia

Milí rodičia, aj tento rok môžete rozhodnúť, či pôjdu 2 % Vami  zaplatenej dane do  štátneho rozpočtu alebo pôjdu na rozvoj našej  školy.

The Board of Directors is responsible for the school legislation, financial planning, development of financial material, technical and human transaction. It supports and monitors the work of the principals and the management. The Board of Directors is an honorary position without any financial compensation.

The Board of Directors members:

 

Daniel Bútora – member, C.S. Lewis schools manager
Miroslav Havelka – member, responsible for finances
Pavel Kailing – member, educational consultant

Daniel Laco – chairman

Representatives of the schools’ management

Rado Jančula – Principal of the CZŠ Narnia School

Dušan Jaura – Principal of the C.S. Lewis Bilingual High School
Milena Uhlíková – Deputy for non-educational activities

 

Supervisory board is the supervisory agency that watches over schools activities from the point of view of accounting, economics and legislation. The Supervisory board is an honorary office without any financial reward entitlement.

Supervisory board members:

Marek Markuš
Currently there is an ongoing process of nomination

 

Daniel Bútora – Director of C.S. Lewis Schools

Daniel is responsible for general management of both the primary school and the secondary school. Along with other responsibilities, he is in charge of strategic planning, financial management and human resources. This position is paid for by the schools’ founder and the funds do not come from the school’s budget or the state funds.
daniel.butora(at)narnia.sk

 

 

Radovan Jančula– Principal of CZŠ Narnia School

radovan.jancula(at)narnia.sk

0903 436 282

 

Andrea Cinegová I. Stupeň Coordinator

andrea.cinegova(at)narnia.sk

0901 788 755

Milena UhlíkováDeputy for Non-educational Activities

milena.uhlikova(at)narnia.sk

0917 923 242

Lenka Jurčová Rest TimeCoordinator

lenka.jurcova(at)narnia.sk

0901 788 733

Katie SmithLanguage Department Coordinator

: katie.brittsmith@narnia.sk

 

 

Konzultačné hodiny pre žiakov 2. stupňa nájdete >TU<.  

 

Formulár pre podporu komunikácie rodič - pedagóg nájdete TU .

 

 arcuri emily
Arcuri Emily
anglická konverzácia 1. a 2. ročník
emily.arcuri(zavináč)narniaba.sk
Bachárová Lenka
advisor 9.A
chémia 7.,8. a 9. ročník
lenka.bacharova(zavináč)narniaba.sk
 

 

 
 Bánová Alexandra     
 vychovávateľka 6. ročník     
 alexandra.banova(zavináč)narniaba.sk
 

Bjelajac Nadaadvisor 6.A

fyzika 6., 7., 8. a 9. ročník

science 5. ročník

nada.bjelajac(zavináč)narniaba.sk

Veronika1
Burčíková Veronika
advisor 7.B
slovenský jazyk a literatúra 7. a 8. ročník
veronika.burcikova(zavináč)narniaba.sk

 

Combs Adrienne

advisor 7.A

anglická konverzácia 7. a 8. ročník

adrienne.combs(zavináč)narniaba.sk

 

 IMG Alenka

Čepová Alenaadvisor 7.B

slovenský jazyk 6. a 9. ročník

dejepis 7. a 9. ročník

alena.cepova(zavináč)narniaba.sk

 

Dikantová Faustína Lucia 

advisor 6.B

matematika 6. a 7. ročník

faustinalucia.dikantova(zavináč)narniaba.sk

Dobríková Veronika

hudobná výchova 1. stupeň

veronika.dobrikova(zavináč)narnia.sk

Dziaková Danielaadvisor 7.A

anglický jazyk 6.A a 8. ročník

daniela.dziakova(zavináč)narniaba.sk

IMG ZuzkaF
     
 Fabriciová Zuzana
 vedúca Jazykového departmentu
 advisor 8.A
 anglický jazyk 8.A
 zuzana.fabriciova(zavináč)narniaba.sk     
 

Forgács Zsuzsa

koordinátorka Jazykového departmentu pre 1. stupeň

anglický jazyk 1. a 2. ročník

zsuzsa.forgacs(zavináč)narniaba.sk

Garbiarová Marcela
triedna učiteľka 4.B
marcela.garbiarova(zavináč)narniaba.sk
 Tomas
Gašparovič Tomáš
anglický jazyk 4.B, 5.A, 6.A,9.A
tomas.gasparovic(zavináč)narniaba.sk
Gubková Daniela
triedna učiteľka 1.A
daniela.gubkova(zavináč)narniaba.sk
 
 Halanová Lucia     
 vychovávateľka 3.C    
 lucia.halanova(zavináč)narniaba.sk
 
 

Haasová Barbora

hudobná výchova 5., 6., 7. ročníkbarbora.haasova(zavináč)narniaba.sk

 
 
 
 
Hlbočan Jozef 
triedny učiteľ 5.B
jozef.hlbocan(zavináč)narniaba.sk 
 
Hojnošová Viera
špeciálny pedagóg pre II. stupeň
občianska náuka 5. ročník
viera.hojnosova(zavináč)narniaba.sk
0901 788 744
Holecová Milica
advisor 9.A
matematika 8. a 9. ročník
milica.holecova(zavináč)narniaba.sk
 
Hrivnáková Martina
vychovávateľka 2.B
martina.hrivnakova(zavináč)narniaba.sk
 
 
Janeková Zuzana
triedna učiteľka 2.A
zuzana.janekova(zavináč)narniaba.sk 
Ježová Erika 
advisor 8.B
biológia 6. - 9. ročník
erika.jezova(zavináč)narniaba.sk
     
 Joniaková Monika
 geografia 5., 6., 8. a 9. ročník
 monika.joniakova(zavinac)narniaba.sk
 
 Jurenková Katarína
 náboženstvo 3. a 4. ročník
 vychovávateľka 1.B
 katarina.jurenkova(zavinac)narniaba.sk
 IMG Kristina
Kallová Kristína
advisor 5.B
anglický jazyk 2.A, 3.C, 5.B
kristina.kallova(zavináč)narniaba.sk
 

Kalmárová Dáša

vychovávateľka 4.A

dasa.kalmarova(zavináč)narniaba.sk

 

 

Konkuš Marek
vychovávateľ 5.B
marek.konkus(zavináč)narniaba.sk

 

  

Kráčalová Dáša
vychovávateľka 3.B
dasa.kracalova(zavináč)narnia.sk

 

Lopeňová Vierka 
triedna učiteľka 3.C
náboženstvo 2. ročník
viera.lopenova(zavináč)narniaba.sk
 IMG Miriama

Lukovská Miriama 

angličtina 3.A, 3.B, 4.A

miriama.lukovska(zavináč)narniaba.sk

 
Machajdík Ján
koordinátor pre 2. stupeň
dejepis 8. ročník
jan.machajdik(zavináč)narniaba.sk
Mackovjak Adam
vychovávateľ 5.B
adam.mackovjak(zavináč)narniaba.sk
 lenka martiskova1

Martišková Lenka

vychovávateľka 2.A

lenka.martiskova(zavináč)narniaba.sk

 IMG Maria

McCormick Mária

triedna učiteľka 3.A 

maria.mccormick(zavináč)narniaba.sk

 Kamila1

Mišíková Kamila      

vychovávateľka 1.A
kamila.misikova(zavináč)narniaba.sk
 
Miro

 

   Mišinec Miroslav   
   advisor 8.B  
   náboženstvo 7. - 9. ročník
   miroslav.misinec(zavináč)narniaba.sk

 

 
Moravčík Martin
advisor 6.B
telesná výchova chlapci 5. - 9. ročník
občianska náuka 6. ročník
martin.moravcik(zavináč)narniaba.sk
 IMG Silvia

Nagyová Silvia

telesná výchova dievčatá 5. - 9. ročník

silvia.nagyova(zavináč)narniaba.sk

 IMG Barry

O´Donohoe Barry

anglická konverzácia 3.A , 3.C a 4.A

barry.odonohoe(zavináč)narniaba.sk

 

Pavlíková Eva

španielsky jazyk 5. - 9. ročník

eva.pavlikova(zavináč)narniaba.sk

Podlucká Katarína

advisor 8.A

výtvarná výchova 5. - 7. ročník, 1. ročníkvýchova umením 9. ročníktechnika 8. ročníksvet práce 9. ročník

katarina.podlucka(zavináč)narniaba.sk

     

Praženicová Dana
triedna učiteľka 1.B
dana.prazenicova(zavináč)narniaba.sk     

 

 

Rajnohová Miriam

nemecký jazyk 5.B

miriam.rajnohova(zavinac)narniaba.sk

 

 
Sinová Veronika
špeciálny pedagóg pre 1. stupeň
veronika.sinova(zavináč)narniaba.sk
 IMG Petra Sémancová Petra 
triedna učiteľka 2.B
petra.semancova(zavináč)narniaba.sk
 IMG 0134

Steinerová Anna

školský psychológ

občianska náuka 7. a 8. ročníkanna.steinerova(zavináč)narniaba.sk

 

Sykora Lynette

advisor 6.A

lynette.sykora(zavinac)narniaba.sk 

 

 

 
       
 
  Škultétyová Zuzana
  vychovávateľka 4.B
  zuzana.skultetyova(zavináč)narnia.sk
 
 
 
 
 IMG Klaudia
Šmiralová Klaudia
nemecký jazyk 5 až 9 r.
klaudia.smiralova(zavináč)narniaba.sk
 
 
 
Štadler Katarína 
advisor 5.A
biológia 5. ročník
informatika 5. a 6. ročník
slovenský jazyk 5. ročník
katarina.stadler(zavináč)narniaba.sk
 
Tóthová Andrea
triedna učiteľka 4.A
andrea.tothova(zavináč)narniaba.sk
 
Uhlíková Kristína
zástupkyňa riaditeľa pre II. stupeň
anglický jazyk 6.B
kristina.uhlikova(zavináč)narniaba.sk
0901 788 766
 
Vondrová Zuzana
vychovávateľka 3.A
zuzana.vondrova(zavináč)narniaba.sk
 IMG Barbora

Vizváryová Barbora

triedna učiteľka 3.B

barbora.vizvaryova(zavináč)narniaba.sk

 
Zrustová Magdaléna
koordinátorka pre resttime
magdalena.zrustova(zavinac)narniaba.sk

Secretary

Lucia Danišová, Secretary

Mon-Fri: 8:00 A.M - 2:00 P.M.

tel./fax.: +421 63 83 08 64

e-mail: tajomnik(at)narnia.sk

Zuzana Mišinovámanagement assistant, foreign teacher care

Gabriela Jakubcová,accounting 

 

RECEPTION:

Elena Melnová

e-mail: elena.melnova(at)narnia.sk

Bibiana Fričová, School Nurse

e-mail: bibiana.fricova(at)narnia.sk

 

Rada školy je zriadená podľa § 57 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Je iniciatívnym, poradným orgánom, ktorý presadzuje

záujmy žiakov, rodičov, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Rada školy má 11 členov:

  • zástupcovia pedagogických pracovníkov: Danka Gubková, Erika Ježová, Dušan Jurčo
  • zástupkyňa nepedagogických pracovníkov: Erika Ozábalová
  • zástupcovia rodičov: Roman Kičko, Ivana Studená, Ľubomír Chudík,
  • zástupcovia zriaďovateľa: Miroslav Havelka, Daniel Laco, Pavel Kailing, Daniel Bútora.

Zápisnicu z posledneho stretnutia Rady školy si môžete prečítať tu.

História Cirkevnej základnej školy Narnia

 

1994
-V septembri začala svoju činnosť Cirkevná základná škola v budove bývalej MŠ na Prokofjevovej 4. Riaditeľ: Ján Novák. Zriaďovateľ: Zbor Cirkvi bratskej v Bratislave – Petržalke.

1997
-Zmena na poste riaditeľa. Lýdia Kosperová poverená vedením školy.

1999
-Z iniciatívy rodičov, zriaďovateľa a bratislavského zboru Cirkvi bratskej škola sa
pretransformovala po obsahovej aj personálnej stránke. Riaditeľ: Pavel Kailing. Zriaďovateľom sa stala Cirkev bratská v SR. Nová misia školy vyvolala záujem viacerých pedagógov podieľať sa na jej realizácii v novo sa tvoriacom tíme.

2001
-Školský rok 2001/2002 sme začínali v prístavbe Základnej školy na Beňadickej 38 A, nakoľko pôvodnú budovu na Prokofjevovej ulici sme boli nútení uvoľniť.

2003
-Od septembra škola nesie nový názov Cirkevná základná škola - Narnia. Súčasťou žiadosti na MŠSR bol aj list, ktorý vysvetľuje naše motívy pre voľbu mena Narnia. Tento text je k nahliadnutiu ako príloha histórie školy.

2004
- Nový školský rok sme po ďalšom sťahovaní rozbiehali v hlavnej budove bývalej ZŠ Beňadická, ktorá sa uvoľnila po redukcii počtu škôl v Petržalke. Miestne zastupiteľstvo nám ponúklo uvoľnenú budovu. V zdôvodnení bolo aj konštatovanie, že kvalitu našej školy vnímajú ako prínos pre miestnu časť Petržalka.

- Z iniciatívy rodičov Narnie a bratislavského zboru Cirkvi bratskej vzniká v septembri Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa ako partnerská škola Narnie pod rovnakým zriaďovateľom -Cirkvou bratskou v SR. Prvý riaditeľ: Miroslav Kocúr. Obe školy úzko spolupracujú v rámci Združenia škôl, ktorého manažérom sa stal Daniel Bútora.

2005
-Riaditeľom školy sa stáva Daniel Bútora

2006
-Nový riaditeľ školy: Radovan Jančula.

2013
-Nový riaditeľ školy: Roman Baranovič


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

List z 18. marca 2003 zdôvodňujúci voľbu názvu: Cirkevná základná škola - Narnia

Niekoľko údajov zo života C. S. Lewisa
Clive Staples Lewis sa narodil 29. 11. 1898 v Belfaste v Severnom Írsku. Rané detstvo prežíval v rodine, ktorá oplývala množstvom kníh. Domáce prostredie poskytovalo “Jackovi” (meno, ktoré si zvolil ako 4-ročný) zázemie istoty a šťastné roky tvorivého rozmýšľania a snívania. Matka mu však zomrela, keď ešte nemal ani 10 rokov.
Ako 13 až 15-ročný opustil svoju detskú kresťanskú vieru, ale to už bol mimo domova v charbourgskej škole. Ďalšie roky venoval intenzívnemu literárnemu a filozofickému štúdiu, ale aj štúdiu jazykov - latinčiny, gréčtiny, francúzštiny, nemčiny a taliančiny. Ako 19-ročný začal štúdium na Oxfordskej univerzite. Krátko nato vypukla 1. svet. vojna a on narukoval ako dobrovoľník do armády. Od roku 1919 sa datuje jeho publikačná činnosť, ktorá presiahla rámec univerzitného prostredia. Štúdium ukončil s vyznamenaním, postupne v odbore gréckej a latinskej literatúry, filozofie a histórie staroveku a napokon aj v anglickej literatúre. Keď mal 26 rokov začal pôsobiť ako vysokoškolský pedagóg v Oxforde, neskôr v Cambridge.

Jeho základné postoje k životu sa v priebehu desaťročí menili. Svoje zážitky počas 1. svetovej vojny komentuje v r. 1919 svojmu priateľovi ešte poznámkou, že vo Francúzsku na bojisku sa veľmi bál, ale “nikdy neklesol tak nízko, aby sa modlil”. O desať rokov neskôr sa rok 1929 stal zavŕšením jeho cesty od ateizmu k teizmu, keď “uznal Boha ako Boha, pred ktorým pokľakol.” Nebol však ešte kresťanom. Tým sa stal až o dva roky neskôr. Udalosť opisuje ako výsledok slobody a zároveň vnútornej nutnosti, pričom nevie rozlíšiť, čo z toho sa podieľalo viac na jeho rozhodnutí. Podľa jeho svedectva táto konverzia dospelého muža bola skutočným zavŕšením dlhého procesu “uzdravovania”. Bola to radosť, ktorá znamenala uzdrave­nie z tichej traumy, akú v sebe nosil odvtedy, čo mu zomrela matka a stratil hlbokú istotu prežívanú v detstve. Veľmi mu pritom pomohli rozhovory o kresťanstve s H. Dysonom a najmä s J. R. R. Tolkienom.

C. S. Lewis naplnil tri povolania. Bol významný literárny učenec a kritik, uznávaný autor science-fiction a detskej literatúry a okrem toho známy kresťanský apologéta v literárnej i rozhlasovej podobe.
Viaczväzkové Lewisove Letopisy Narnie sú plným vyjadrením autorovej schopnosti skĺbiť predstavivosť a rozum do jedného pôsobivého celku. Biblická zvesť, votkaná do fantázie, je inšpiratívnym čítaním pre deti rovnako ako pre dospelých. Dáva rozlet obrazotvornosti a zároveň poskytuje podnety na rozmýšľanie. Preto sa týchto sedem dielov stalo populárnym čítaním v rozličných kútoch sveta, čo dokazuje nielen počet predaných výtlačkov, ale hlavne prekvapujúca aktuálnosť a ich vplyv už na druhú či tretiu generáciu čitateľov.

Niekto nazval C. S. Lewisa apoštolom skeptikov. Platí to asi z dvoch dôvodov. Najprv preto, že napr. jeho rozhlasové relácie o kresťanstve počas 2. svet. vojny mimoriadne oslovili mnohých, ktorí potrebovali útechu pre svoj strach a neistotu z budúcnosti. Druhý dôvod treba hľadať priamo v ceste, ktorou prešiel sám “Jack” Lewis
- od tvrdého odmietania Boha,
- cez prekvapenie pri štúdiu anglickej literatúry, že najlepší predstavitelia sú “zhodou okolností” kresťania,
- až po kapituláciu skeptika Lewisa, keď si uvedomil, že Kristove slová – “Keď niekto chce plniť jeho vôľu, spozná, či je toto učenie z Boha, alebo či hovorím sám od seba” - sú adresované jemu osobne.
Cesta, ktorú podstúpil C. S. Lewis bola taká rozporuplná, že práve preto je ako autor aktuálny aj pre deti súčasnej zmätenej doby. “Deťmi” sú pritom fyzické deti i dospelí. Život, tvorba a osobnosť Jacka Lewisa sú zrozumiteľné pre obe skupiny a tie sa stretávajú práve na pôde rodiny a na pôde školy.

V roku 2003 si pripomíname 40. výročie smrti C. S. Lewisa. Zomrel v deň atentátu na J. F. Kennedyho - 22. 11. 1963. Tým sa Lewisov odchod dostal do mediálneho úzadia. Odišiel však v rozpoložení, ktoré jeden jeho kolega komentoval poznámkou, že ešte nestretol človeka, ktorý by bol taký pripravený na smrť ako on.

Ekumenizmus
C. S. Lewis našiel svoje postojové zakotvenie v rešpektovaní biblickej zvesti, ktorú dáva do priamej súvislosti s osobnými otázkami hľadajúceho človeka. Pre C. S. Lewisa nie je pri tomto vnútornom bytostnom dialógu dôležitá denominačná príslušnosť, ale poctivosť odpovedí a základné hodnotové smerovanie, ktoré nakoniec vyúsťuje k stretnutiu s Pánom Bo­hom a následne snáď aj do tej-ktorej domovskej cirkvi. Dobrodružstvo takéhoto hľadania podstúpil C. S. Lewis osobne, preto má mimoriadnu úctu k individuálnej ceste každého jednotlivca - dospelého či dieťaťa. Porozumel si s katolíkmi (J. R. R.Tolkien i H. Dyson) aj s protestantmi. Neznervózňuje ho pritom dĺžka putovania, a preto má čas aj na trasu fantazijným lesom rozprávok. Práve žáner rozprávky poskytuje príležitosť ľuďom, ktorí sú deťmi v zmysle fyzického veku, ale aj tým, ktorí ostali deťmi v dospelosti, lebo zistili či tušia, že život má i širší rozmer, než každodenný rytmus v rodine, práci či v kultúrnom vyžití.

C. S. Lewis je citovaný najširším spektrom mysliteľov. Potvrdzuje to, že aj oni v ňom vidia kolegu, ktorý vedie otvorený rozhovor so všetkými podobnými bytostnými hľadačmi, ktorí sa vydali na detsky hravú a zároveň existenčne vážnu púť odkrývania tajomstiev života.
Český teológ a filozof Tomáš Halík hovorí: “Miluji svět C. S. Lewisa a Tolkiena” a ako dôvod uvádza prekračovanie - transcendenciu každodennosti a všednosti v ich myslení.

Dobrá správa pre školu a žiakov:
Intelekt nie je prekážkou hravosti a naopak, obrazotvornosť nevylučuje rozum.
V hravosti detí sa prirodzene spájajú - integrujú práve tieto dve stránky, ktoré by mali byť prítomné v každom z nás: Prekračovanie všednodennej schémy
1. cestou radostného objavovania nových vecí, nad ktorými neprestávame žasnúť a zároveň
2. zodpovednosťou za to, čo práve robím. Dôrazom, ktorý je existencionálne úprimný a preto vážny, lebo od neho sa odvinie moja budúcnosť, smerujúca až do večnosti.
Je to vzrušujúce hľadanie, ktoré má rozmery: prítomno-budúce a zároveň hravo-vážne.

Tieto stránky spájajú nás - učiteľov, deti i rodičov - do jednej prirodzenej komunity, ktorú nerozdeľuje ani vek, ani skúsenosť, len miera našej úprimnosti na ceste za týmto životným dobrodružstvom. Škola s takýmto duchom môže byť vhodným podnetom pre deti, aby ich cesta k zrelosti mala správny smer a pre nás dospelých pripomenutím, že najlepší spôsob ako niesť zodpovednosť za deti, je robiť svoje malé či veľké osobné rozhodnutia viditeľne pred Bohom i očami detí. C. S. Lewis bol takýmto žiakom v Božej škole a zároveň partnerom a prirodzenou autoritou pre nás - spoluhľadačov cesty k Cieľu. Používa pritom prirovnanie: “Keď sa stratíme v lese, smerovník je skvelá vec. Ten, kto ho zbadá prvý, vykríkne: `Pozrite sa!` Všetci sa okolo neho zhromaždia a prizerajú sa. Ale keď sme cestu našli a míňame uka­zovatele trasy v pravidelných odstupoch, nezastavujeme sa už, lebo nám dodávajú odvahu pokračovať...”

Veríme, že aj naša škola môže byť takýmto príspevkom. Pomocou k tomu, aby sa radostná a šťastná zložka detstva podobne ako u C. S. Lewisa mohla neskôr v dospelosti navrátiť v podobe nášho zrelého, vedomého a slobodného rozhodnutia ísť cestou, na ktorú sme boli pôvodne vyslaní, a ktorá vedie do krajiny Pravdy, do Narnie.

FaLang translation system by Faboba