Vážení záujemci o našu školu,

dovoľte nám informovať Vás o procese prijímania detí do cirkevnej základnej školy Narnia v Bratislave. Proces prijímania detí do CZŠ Narnia v Bratislave sa skladá z troch krokov, ktoré je potrebné absolvovať:

1.Spoločné informatívne stretnutie rodičov záujemcov
2.Zápis do prvého ročníka
3.Skríning pripravenosti na školu

  1. Spoločné informatívne stretnutie rodičov záujemcov o umiestnenie dieťaťa do prvého ročníka s vedením školy spojené s predstavením školy a misie školy:
    5.3.2019 (utorok) alebo 12.3.2019 (utorok) o 17:00 hod v priestoroch CZŠ Narnia v Bratislave. Pre veľký počet záujemcov sa to isté stretnutie koná dvakrát. Po stretnutí ponúkame rodičom obhliadku tried a budovy. Na stretnutie nie je potrebné sa vopred prihlásiť a na toto stretnutie odporúčame prísť bez dieťaťa. Dni otvorených dverí na našej škole neorganizujeme, nakoľko ich plne nahrádza informatívne stretnutie pre záujemcov.
  1. Zápis do prvého ročníka na našej škole:
    5. 4. 2019 (piatok) od 15:00-18:00 ALEBO 6. 4. 2019 (sobota) od 9:00-12:00.
    Na zápis je potrebné aby prišli rodičia s dieťaťom. Pár dní zápisom vytvoríme na webstránke školy rezervačný systém na konkrétny termín a čas, vzhľadom na predpokladaný veľký počet záujemcov.

Na zápis si treba priniesť:·      

Viac informácii k zápisu nájdete v tomto článku

 

3. Následne všetky zapísané deti pozývame na skríning pripravenosti na školu.
Tento skríning prebehne v dňoch 29.4. - 3.5.2019. Dieťa dostane pozvánku na jeden z uvedených dní na presnú hodinu. Na základe výsledkov skríningu rozhodujeme o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa na našu školu. Rozhodnutie doručíme rodičom najneskôr do konca mája.


Termíny - rekapitulácia:

5.3. ALEBO 12.3.2019 o 17:00 – stretnutie pre rodičov záujemcov  v priestoroch školy v Bratislave

5.4. ALEBO 6.4.2019 – zápis prvákov do CZŠ Narnia BA v priestoroch školy v Bratislave Petržalke (možnosť rezervovať si termín zápisu skončila)

29.4.- 3.5.2019 – predbežný termín pre skríning pripravenosti na školu a do 31.5.2018 informácia o prijatí/neprijatí do školy. 

 

V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať na emailovej adrese zaujem@narniaba.sk


Dni otvorených dverí na našej škole neorganizujeme, nakoľko ich plne nahrádza informatívne stretnutie pre záujemcov v marci 2019.
Pre Vašu informáciu prikladáme článok o školskej zrelosti, ktorý si môžete prečítať TU.

FaLang translation system by Faboba