Prihlásiť

Prihlásenie k vášmu kontu

Uživateľ *
Heslo *
Pamätaj si ma

 

Rest Time je školský klub detí na CZŠ Narnia určený pre žiakov 1. stupňa a žiakov 5. a 6. ročníka 2. stupňa na aktívne trávenie voľného času s relaxačnou, záujmovou a výchovno-vzdelávacou zložkou. Spolu so školou otvárame aj Rest Time pre 7. a 8. ročník, ktorý bude koncipovaný na základe dlhodobejšieho skúmania záujmu žiakov o aktívne trávenie voľného času a na základe využitia priestorov školy a areálu.


Obsahová náplň je zvolená tak, aby si deti mohli vybrať medzi športovými, tvorivými, zábavnými a vzdelávacími činnosťami. Súčasťou Rest Time je posilňovanie tímového ducha pri organizovaných tímových aktivitách a tiež podpora individuality dieťaťa a samostatnosti pri voľných hrách podľa výberu dieťaťa.

Prihlásiť svoje dieťa do Rest Time na tento školský rok môžete prostredníctvom vyžiadania a vyplnenia osobného spisu dieťaťa, ktoré vám poskytne triedna vychovávateľka. Vo vyšších ročníkoch to bude vyplnenie záväznej prihlášky rozdanej na začiatku školského roka. Následne podľa nižšie uvedených informáciií uskutočníte úhradu za Rest Time. 

Rest Time je deťom k dispozícii v čase od 7:15 do 7:45 a po vyučovaní do 17:00.

suma:  16€ / mesiac; 80€ / polrok; 160€ / celý rok

na účet: 
  266 825 0025 / 1100 

VS:  rodné číslo dieťaťa - bez lomítka. 

ŠS: 99
 
Poplatok treba uhrádzať do 10. dňa v danom mesiaci bezhotovostným prevodom. 
Časť poplatku za Rest Time je možné uhradiť celkovou hodnotou Vzdelávacieho poukazu 29 €.
V prípade viacerých detí uhrádzajte prevod za každé dieťa zvlášť.

 

O pravidlách pre Rest Time schválených radou dňa 24. 1. 2012  si môžete prečítať v časti Školský poriadok. 

 

Magdaléna Krajčovičová

FaLang translation system by Faboba