Prihlásiť

Prihlásenie k vášmu kontu

Uživateľ *
Heslo *
Pamätaj si ma

Rest Time / Školský klub detí

šk. rok 2012/2013

 

Rest Time je školský klub detí na CZŠ Narnia určený pre žiakov 1. stupňa a žiakov 5. a 6. ročníka 2.stupňa na aktívne trávenie voľného času s relaxačnou, záujmovou a výchovno-vzdelávacou zložkou.


Obsahová náplň je zvolená tak, aby si deti mohli vybrať medzi športovými, tvorivými, zábavnými a vzdelávacími činnosťami. Súčasťou Rest Time je posilňovanie tímového ducha pri organizovaných tímových aktivitách a tiež podpora individuality dieťaťa a samostatnosti pri voľných hrách podľa výberu dieťaťa.

Prihlásiť svoje dieťa do Rest Time na tento školský rok možete prostredníctvom vyžiadania a vyplnenia osobného spisu dieťaťa, ktoré vám poskytne triedna vychovávateľka. Následne podľa nižšie uvedených informáciií uskutočníte úhradu za Rest Time. 

Rest Time je deťom k dispozícii v čase od 7:15 do 7:45 a po vyučovaní do 17:00.

suma:  15€ / mesiac; 75€ / polrok; 150€ / celý rok

na účet:   266 825 0025 / 1100 

VS:  dátum narodenia dieťaťa v tvare 99DDMMRRRR; (prosíme uvádzať VS dôsledne)
Vysvetlivka: DDMMRRRR – deň, mesiac a rok narodenia dieťaťa, za ktoré sa poplatok uhrádza.

Poplatok treba uhrádzať do 10. dňa v danom mesiaci bezhotovostným prevodom. 
Časť poplatku za Rest Time je možné uhradiť celkovou hodnotou Vzdelávacieho poukazu 29 €.
V prípade viacerých detí uhrádzajte prevod za každé dieťa zvlášť.

 

O pravidlách pre Rest Time schválených radou dňa 24. 1. 2012  si môžete prečítať v časti Školský poriadok.


Tento rok sa budú deťom venovať pani vychovávateľky:
1.A – Katarína Jurenková

1.B – Michaela Slívová

1.C - Katarína Belišová
2.A – Magdaléna Krajčovičová
2.B – Zuzana Škultétyová
3.A – Dáša Kalmárová

3.B – Zuzana Vondrová
4.A – Dáša Kráčalová

4.B – Lenka Jurčová
5.A – Vierka Kolárovská
5.B – Alexandra Bánová
6.A – Julie Bergerová
6.B – Julie Bergerová


FaLang translation system by Faboba