Prihlásiť

Prihlásenie k vášmu kontu

Uživateľ *
Heslo *
Pamätaj si ma

 

Potrebné dokumenty pre vstup do školy:  

DIEŤA           vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_16.9.2020.docx

Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov)

 

DOSPELÝ    

Vyhlásenie_návštevníka_školy_o_bezinfekčnosti_16.9.2020.docx

Vyhlásenie_zamestnanca_16.9.2020.docx

 

viac na https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-3092020/ 

https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4132:

 

Vážení rodičia,

na základe pokynu našej poverenej osoby pre spracovanie osobných údajov na škole vás chceme informovať, že osobné údaje v rozsahu meno priezvisko dieťaťa a rodné číslo dieťaťa zasielame na Okresný úrad Bratislava v súlade s rozhodnutím ministra školstva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje dokumenty k bodu č. 4 Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28. 8. 2020, podľa ktorého „Škola oznámi územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania ošetrovného údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu k poslednému dňu príslušného mesiaca v termíne do 3. dňa nasledujúceho mesiaca. Okresný úrad v sídle kraja tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do siedmich dní odo dňa ich oznámenia školou.“.

viac info na https://www.minedu.sk/usmernenie-k-oznamovaniu-udajov-o-nepritomnych-detoch-a-ziakoch-socialnej-poistovni-29-9-2020/

 

pdfOboznámenie_pre_dotknuté_osoby_okresny_urad.pdf

 

FaLang translation system by Faboba