Prihlásiť

Prihlásenie k vášmu kontu

Uživateľ *
Heslo *
Pamätaj si ma

Medzinárodné prostredie a anglický jazyk

 

Náš prístup k učeniu anglického jazyka je postavený na tom, že žiakov povzbudzujeme, aby sa pri osvojovaní tohto jazyka zdokonaľovali vo všetkých štyroch oblastiach – čítaní, písaní, počúvaní a rozprávaní. Naši učitelia používajú množstvo materiálov, zdrojov a aktivít tak, aby učenie angličtiny bolo zaujímavé a osožné. Okrem iného robíme projekty a súťaže počas celého školského roka.

Naši učitelia angličtiny sa usilujú o to, aby žiakom pomohli získať sebadôveru v používaní angličtiny nielen na vyučovaní, ale aj v reálnom živote.

 

Unikátnym spôsobom sa snažíme deti vystavovať anglickému jazyku a jeho použitiu v kontakte s rodenými hovoriacimi angličtiny.

 

Už od prvého ročníka majú deti 3 hodiny v týždni angličtinu so slovenským učiteľom a 2 hodiny s rodeným hovoriacim. Kým slovenskí učitelia sa môžu zameriavať na gramatiku z pohľadu cudzieho jazyka a vedia vysvetliť rozličné ťažké, či ľahšie koncepty, rodení hovoriaci sa môžu sústrediť na rozširovanie slovnej zásoby a výslovnosť z pohľadu ich vlastnej krajiny pôvodu. Tento dvojitý prístup umožňuje deťom využiť to najlepšie z oboch svetov a rozumieť angličtine, ktorou hovoria rôzni ľudia. Je to prirodzený proces a do budúcna im to dáva základ rozumieť si s ľuďmi z celého sveta.

 

Anglický jazyk na 1. stupni

Na prvom stupni nám ide o to, aby sa žiaci nielen učili angličtinu, ale aby sa ju naučili mať radi. Snažíme sa o to, aby učenie bolo zábavným, radostným a tvorivým procesom. Vo štvrtom ročníku uvádzame prvý predmet v angličtine – Science (prírodopis). Cieľom vyučovania predmetov v angličtine je, aby žiaci získali sebadôveru v tom, že sa dokážu v angličtine učiť iný predmet – v konečnom dôsledku chceme, aby sa naučili, ako sa učiť v angličtine. V predmete Science spolupracujeme so slovenským učiteľom Prírodovedy, aby sme sa uistili, že porozumeli základnému konceptu v slovenčine i v angličtine.

 

Deti nedelíme na skupiny začiatočníkov a pokročilých, pretože veríme, že aj tí, ktorí pred nástupom do školy angličtinu nemali, dokážu ostatných rýchlo dobehnúť a na konci ôsmeho ročníka väčšina žiakov dosahuje znalosť angličtiny na úrovni B2.

Na podporu učenia angličtiny doma našim žiakom slúžia aj tieto stránky:

https://narniaenglish.wordpress.com/ - doplnkové materiály k obsahu prebranému v škole

www.memrise.com – kurz výučby slovnej zásoby

 

Anglický jazyk na 2. stupni

Na druhom stupni od žiakov očakávame, že budú aktívne používať slovnú zásobu a gramatiku, ktorú si osvojili na prvom stupni. Chceme pred nich postaviť ako výzvu to, že nebudú len robiť cvičenia a odpovedať na jednoduché otázky, ale dokážu sa tiež podeliť o svoje názory, diskutovať o aktuálnych udalostiach a skúmať nové myšlienky. Našim cieľom je, aby sa žiaci posunuli od jednoduchého poznania angličtiny k schopnosti fungovať v anglicky hovoriacom prostredí. Študentom na druhom stupni pribúdajú aj ďalšie predmety v anglickom jazyku.

 

Výučba ďalšieho cudzieho jazyka na 2. stupni

Druhý cudzí jazyk - španielsky alebo nemecký, vyučujeme od siedmeho ročníka. V šiestom ročníku začína ponuka druhého cudzieho jazyka formou krúžku.

{jcomments off}

FaLang translation system by Faboba