Prihlásiť

Prihlásenie k vášmu kontu

Uživateľ *
Heslo *
Pamätaj si ma

Poslanie CZŠ Narnia je vyjadrené v misii Združenia škôl C. S. Lewisa

 

Každého žiaka vzdelávame a vychovávame 

k tvorivému a kritickému mysleniu, 

k zodpovednosti voči sebe, druhým a svetu
a k schopnosti tvoriť komunity

v duchu kresťanských biblických hodnôt.

 

Ilustráciou môže byť strom:
Strom, ktorý má svoje korene v pôde Božieho zjavenia o svete a človeku, ale aj vo všetkých pozitívnych výsledkoch civilizačného úsilia
Strom, ktorý dáva priestor, aby sa jeho konáre slobodne vetvili do rôzneho smeru individuálneho rozvoja
Strom, ktorý svojím kmeňom zjednocuje celý organizmus tak, aby sa z človeka nestal samotár alebo súper iných ľudí, ale spolupracujúci partner.

CZŠ Narnia vytvára v tomto zmysle prostredie na dialóg učiteľa a žiaka rozvíjajúci tvorivosť na oboch stranách. 

 

V rámci tohto dialógu je zodpovednosťou učiteľa: 
– predkladať žiakovi hodnotovo a informačne overené podnety ako inšpirujúcu výzvu k tvorivému osvojovaniu si poznania, porozumenia a múdrosti 
– pomáhať mu postupne si osvojovať schopnosť slobodne sa rozhodovať pri hľadaní svojho originálneho smerovania v živote tak, aby...
– odozva žiaka vyústila do štýlu života, ktorý môže byť obohatením tej komunity a spoločnosti,  v ktorej bude ako občan uplatňovať svoje obdarovanie a schopnosti. 

 

HODNOTOVY STROM final do prezentacii 30x37cmŠpecifické dôrazy                      Ako vedieme deti k hodnotám                        Misia školy 

FaLang translation system by Faboba