Prihlásiť

Prihlásenie k vášmu kontu

Uživateľ *
Heslo *
Pamätaj si ma

Na konferenciu sme pre pre účastníkov pripravili nasledovné prenášky, workshopy a semináre. Preštudujte ponuku a  zapíšte si názov prednášok, seminárov a workshopov, ktoré vás zaujali. Po spustení registrácie sa budete môcť na ne prihlásiť. Počas konferencie sa väčšina z nich dvakrát zopakuje.

 

 

DETI A DOMÁCE POVINNOSTI

Deti, ktoré majú povinnosti v domácnosti, majú vyššie sebavedomie, sú zodpovednejšie, lepšie zvládajú frustráciu a vedia si počkať na ocenenie, čo sú všetko vlastnosti, ktoré prispievajú k lepším študijným výsledkom a neskôr aj k úspechu v práci. Sú aj spokojnejšie v sociálnom živote, majú tendencie prispievať k spoločnému blahu a vedia napríklad oceniť prácu iných ľudí (z výskumu americkej profesorky Marty Rossmannovej). Hoci sú benefity nepopierateľné, pravdou je, že domáce práce nemiluje nikto.
Obzvlášť deti v tínedžerskom veku tieto povinnosti otravujú. Majú pocit, že by namiesto nich mohli robiť obrovské množstvo úplne iných a ďaleko zábavnejších aktivít. Ako deti domácim povinnostiam teda naučiť? Pozývame Vás na workshop, kde sa dozviete ako si domáce práce doma rozdeliť, čomu sa vyhnúť a čo naopak funguje, aby deti v domácnosti pomáhali.

Lektor:

Eva HARGAŠOVÁ,
klinická psychologička a psychoterapeutka, má vlastnú psychologickú ambulanciu v Bratislave (www.centrumzmeny.sk).
Žena, psychologička, manželka, matka, sestra a priateľka. Pracuje s rodinami, pármi a jednotlivcami, ktorí sa chcú cítiť lepšie, zdravšie a radostnejšie. Jej terapeutický prístup je založený na učení rodinnej terapeutky Virginie Satirovej.

 

Prokrastinácia

„Jadro našich životov môžeme rozdeliť na dva druhy akcií: Tie, ktoré vykonáme a tie ostatné” - Philip Zimbardo. Poznáte ten pocit, keď chcete začať pracovať na nejakej úlohe alebo projekte? Stáva sa vám, že dokonca odkladáte veci, ktoré skutočne chcete začať robiť? Často sa snažíte niečo si prikázať poprípade zakázať, ale neposlúchnete sa? V rámci workshopu Koniec Prokrastinácie spolu prejdeme: · Ako zvýšiť vašu vnútornú motiváciu a ako efektvínejšie motivovať ostatných · Ako rozdeľovať úlohy a zvýšiť pozornosť v práci · Ako sa učiť pozitvnym návykom a dlhodobo eliminovať zlozvyky · Ako obnovovať energiu počas dňa, aby sme nestrácali kreativitu a sústredenosť · Ako znížiť následky negatívnych emócií, stresu a rozhodovacej paralýzy.

Lektor:

Juraj VOZÁR sa v rámci vzdelávacieho inštitútu GrowJOB zaoberá prevodom vedeckých poznatkov do fungovania inšttúcií a života ľudí. Hlavný zmysel svojej práce vidí práve v zjednodušovaní komplexných výstupov a ich pretvorení do jednoduchých nástrojov. Od roku 2009, kedy absolvoval prvú profesionálnu stáž zameranú na leadership v USA, pracuje v oblasti vzdelávania a facilitácie tréningov. Vedomosti z oblasti medzinárodných vzťahov na Anglo-American University spolu s štúdiom kognitívnych vied a metodológie vzdelávania mu pomáhajú pri práci s firmami a verejnými inštitúciami. Juraj je certifikovaným lektorom Rady Európy v rámci neformálneho vzdelávania, rád cestuje a učí sa od ostatných. Oblasti jeho špecializácie sú: Rastové myslenie, JobCrafing, Efektívne učenie, Focus a Boj proti prokrastnácii.

 

Výlet do sveta Hejného metódy so Stovkovou tabuľkou a Geodoskou.

Ukážka práce z hodín matematiky podľa Hejného metódy v dvoch matematických prostrediach. Stovková tabuľka napomáha porozumeniu štruktúre čísel v desiatkovej sústave, poskytuje prepojenie grafického usporiadania čísel a deliteľnosti, vizualizáciu väzieb medzi skupinami čísel.
Geodoska a štvorcová sieť sú základným geometrickým prostredím. Pomocou manipulácie žiaci spoznávajú a neskôr klasifikujú trojuholníky, štvoruholníky a ďalšie mnohouholníky, rozvíjajú si kombinatorické myslenie. Geometria v štvorcovej sieti prináša objavovanie a porozumenie obvodu a obsahu, je propedeutikou analytickej geometrie. Zažite si hodinu matematiky v koži Vašich detí!

Lektor:

Dagmar MôŤOVSKÁ je odbornou garantkou vyučovania a lektorovania Hejného metódy na Slovensku. Okrem toho je učiteľkou matematiky a informatiky pre žiakov rôzneho veku – od malých prvákov až po učiteľov a rodičov. Má ich rada a sama sa od nich veľa učí. Snaží sa ich inšpirovať a povzbudzovať tak, ako ju vždy podporoval jej učiteľ, profesor Hejný.

 

MATEMATIKA HROU

Sú domáce úlohy jedinou možnosťou, ako rozvíjať matematické predstavy detí? Treba s deťmi počítať „stĺpčeky“ monotónnych úloh, aby si natrénovali rýchlosť? Chcete zistiť, ako vaše dieťa rozmýšľa? Zaujíma vás, ako dieťa pristupuje k riešeniu problémov? Spoločenských hier je dnes na výber nepreberné množstvo. Každá z nich istým spôsobom rozvíja logické, či strategické myslenie, rozvíja nejaký druh inteligencie. Ukážeme si zopár z nich, ktoré sú zamerané vyslovene na matematické pojmy, predstavy a operácie. Príďte sa zahrať na matematiku.

Lektor:

Mária BOLEDOVIČOVÁ, riaditeľka súkromnej základnej školy Felix, veľký fanúšik učenia sa matematiky podľa Hejného princípov, mama troch hravých chalanov. 

 

Ako v slobode povedať “Neviem“ – Prečo? Neviem. Zistíme!

Často sa stáva, že keď dieťa položí nám dobre známu otázku „Prečo?“, strácame trpezlivosť, alebo sme bezmocní. Prečo? Možno túto otázku počujete po stý krát, možno ste zaneprázdnení povinnosťami a starosťami každodennosti, alebo sa cítite bezmocní, pretože sami častokrát neviete odpovedať, keď vás dieťa ťahá za sveter a pýta sa: „Prečo?“.
Preto príjmite pozvanie na workshop, kde sa sami stanete bádateľmi sveta okolo nás. V ponuke je možnosť vyskúšať si aktivity, ktoré zažívajú vaše deti počas hodín biológie. A tiež aktivity, ktoré budete môcť realizovať s deťmi doma a priblížiť sa k tomu, čo možno vaše deti zaujíma najviac – k bádaniu.
Pozývame vás v slobode povedať: “Neviem, ale spoločne na to prídeme".

Lektor:

Petra POLKOVÁ, učiteľka biológie – geografie na 2.stupni v Narnii. Vyštudovala učiteľstvo biológie - geografie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pri práci s deťmi sa spoločne venujeme riešeniu problémov pomocou kladenia otázok, diskusie, pozorovaní a experimentov.

 

Ako ponúknuť vedu svojim deťom (Vedecké hračky z chémie a fyziky)

Príďte sa inšpirovať ako preniesť vedu k Vám domov. Predstavíme Vám vedecké hračky, ktoré sú ľahko dostupné v obchodoch. Dáme Vám tipy na zmysluplne využitý čas zábavy s Vašimi deťmi.

Lektor:

Lenka BACHÁROVÁ – učiteľka chémie v Narnii, vyštudovala analytickú chémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave
Nadja BJELAJAC– učiteľka fyziky v Narnii, vyštudovala astrofyziku na Prírodovedeckej fakulte v Belehrade, Srbsko

 

Knižnenie s Mrkvičkom

Znenávidieť čítanie je ľahké. Milovať ho je úžasné (a niekedy neľahké). A je iné čítať a nevnímať čo, a čítať a myslieť. O tom ako inšpirovať k radosti k čítaniu a aj o tom, ako rodič môže podporovať dieťa v čitateľskej gramotnosti.

Lektor:

Tibor HUJDIČ, rodič a propagátor čítania, ktorý chodí po Slovenku a učí učiteľov aj rodičov čítať si knihy s deťmi. Rodič v Narnii Bratislava.

 

Ako si udržať zdravý partnerský vzťah - debata o potrebách v manželstve/partnerstve.

Akýkoľvek muž sa môže stať pre svoju manželku (partnerku) neodolateľný, ak sa naučí, ako napĺňať jej päť najvýznamnejších, nielen emocionálnych potrieb. Ak žena nájde manžela, ktorý má týchto päť vlastností, nebude mu schopná odolať. A platí to aj naopak: žena sa stáva pre svojho manžela (partnera)  neodolateľnou, ak sa naučí napĺňať päť jeho najvýznamnejších, nielen emocionálnych potrieb. Týchto potrieb je spolu 10 a máme ich všetci, všetky, aj muži, aj ženy. Nie každý z nás ich má však rovnako usporiadané, čo do poradia dôležitosti. Preto je potrebné poznať potreby nielen všeobecne, ale aj konkrétne u svojho partnera, partnerky. Porozprávať sa o nich môžeme na debate spojenej s krátkym výkladom so psychológom a manželským poradcom.

Lektor:

Ivan VALKOVIČ, psychológ a psychoterapeut pracuje od roku 1979 v manželskej poradni a je členom Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti. Pôsobí aj ako kouč (Slovenská asociácia koučov), supervízor a garant supervízneho výcviku (Asociácia manželských a rodinný poradcov a sociálnych pracovníkov), tréner manažérskych zručností, tiež dlhoročný facilitátor psychoterapeutických výcvikov v PCA. Viac na www.coachingplus.org.

 

Ako zvládať hnev môjho dieťaťa a môj vlastný hnev

Emócie sú neoddeliteľnou súčasťou nášho bytia. Bez nich by život nemal žiadnu šťavu a spád. Najčastejšie a najmocnejšie prežívanou emóciou bežného dňa je hnev. Toto stretnutie je určené pre tých, ktorí majú chuť sa zamyslieť nad tým:

  • Čo je vlastne hnev?
  • Ako mu porozumieť, kedy prichádza, ako vyzerá?
  • Čo s ním? Ako sa s ním vysporiadať ?
  • Povieme si zopár „trikov“ ako pomôcť sebe i deťom, keď nás svrbí ruka, alebo jazyk.? 

Lektor:

Martina VAGAČOVÁ, lektorka Efektívneho rodičovstva.
Venujem sa vzdelávaniu a poradenstvu vo výchove. Pracujem predovšetkým s rodičmi, ale aj s pedagógmi a vychovávateľmi, ktorým ležia na srdci vzťahy dospelých a detí. Vytváram priestor a príležitosti pre rozvoj postojov a praktických zručností potrebných pre harmonický vzťah na báze adlerovských princípov individuálnej psychológie. Stavebnými kameňmi sú vzájomný rešpekt, podpora a prijatie zodpovednosti. Túto prácu intenzívne vykonávam od r. 2010 najmä prostredníctvom Kurzov efektívneho rodičovstva, rodičovských klubov, seminárov na vybrané výchovné problémy a individuálnych konzultácií.

 

Generácia Z – Digitálne deti v postpravdivom svete.

Alebo pribeh o tom, ako sa deti a pravda stratili na internete. (A my s nimi.)
Prejdeme spolu fascinujúci príbeh generácií 20. storočia až po Generáciu Z.
Budeme sa snažiť preniknúť do sveta súčasných teenagerov. Do ich túžob, spôsobu života a virtuálneho sveta, v ktorom trávia väčšinu času.
Spolu budeme uvažovať o spôsoboch, ako im porozumieť, byť s nimi a učiť sa spolu žiť v tomto rýchlom a komplikovanom svete.

Worskhop bude v dvoch častiach - predpoludním pre všetkých, ktorí sa o tejto téme chcú naučiť prvý krát a následne popoludní pre tých, ktorí už absolvovali workshop v minulosti a chcú si prehĺbiť svoje poznanie v tejto oblasti.

Lektor:

Štefan MACHAJDÍK Mentor Združenia D3, spoluautor tutoringového programu, učiteľ Náboženstva a etiky na Bilgyme, zakladateľ teenagerských neformálnych skupín, riaditeľ firmy OIL Partner. Má viac ako 15 - ročné skúsenosti s prácou a budovaním vzťahov s teenagermi.

 

Misia a vízia školy

Text misie, ktorým sa riadi škola pôvodne vznikol v roku 2004. Odvtedy sa zmenila spoločnosť aj prostredie, v ktorom škola existuje. Počas školského roku preto prebehol proces hľadania novej podoby misie, ktorou by sa škola mala riadiť v nasledovných rokoch. O tom, ako nový text misie vznikal, čo hovorí a kam školu možno posunie sa budete môcť rozprávať s riaditeľom školy a jej manažérom. Širšej verejnosti bude takto nový text misie predstavený prvý krát.

Lektor:

Roman BARANOVIČ a Daniel BÚTORA, riaditeľ školy a jej manažér

 

RPG pre rodičov

Počuli ste už o Role playing games? Alebo po slovensky Hrách na hrdinov? nepočítačových hrách, v ktorých sa hráči vydávajú na dobrodružné výpravy za pokladmi a dobrodružstvami vo vymyslených svetoch. Hry rozvíjajúce fantáziu a dobrú partiu, ktoré narnijské deti radi hrávajú so svojím knihovníkom. Chceli by sme účastníkom workshopu dať príležitosť zažiť si takúto hru na vlastnej koži a získať vhľad do pravidiel, aby sa možno vedeli tieto hry zahrať aj doma so svojimi deťmi.

Lektor:

Michal KAŠČÁK, knihovník v Narnii

 

Hudba je v každom z nás

Hudobný workshop s učiteľkami hudobnej výchovy pre všetkých, ktorí majú chuť muzicírovať aj napriek tomu, že sa hudby ešte aktívne nedotkli.

Lektor:

Erika KRKOŠKOVÁ - učiteľka hudobnej výchovy na I.stupni v Narnii, vedúca zboru Superar v Narnii, doktorandka na Katedre Hv Pedagogickej fakulty UK
Lenka BRADŇANSKÁ - učiteľka hudobnej vychovy na II. stupni v Narnii, vedúca zboru Superar v ZŠ Plavecký Štvrtok

 

 

Monotypia

Monotypia je grafická technika na rozhraní maľby a grafiky. Maľby preto, lebo používame maliarske techniky a grafiky preto, lebo hotovú maľbu otláčame. Prečo ma v názve mono? Lebo vzniká iba jeden výtlačok. Využitie tejto techniky je obrovské. Úplne jednoducho a ľahko si pomocou tejto techniky môžeme vyrobiť perfektné abstraktné obrazy do bytu, prípadne "odekorovať" kopec papierov, ktoré potom môžeme ďalej používať na rôznu kreatívnu tvorbu.

Lektor:

Zuzana ŠICKOVÁ má doktorát z Didaktiky výtvarného umenia na Univerzite Komenského, kde študovala výtvarnú výchovu a francúzsky jazyk, vo Francúzsku študovala dejiny umenia. Má tri deti a spolu s manželom sochárom sa venujú výtvarnému umeniu a divadlu. Učí v Narnii v Bratislave aj v Pezinku.

 

Vzdelanie pre 21. storočie? Čo to znamená?

Od tejto prednášky nečakajte praktické rady ani jasné odpovede. Naopak, možno odídete s otáznikmi tam, kde predtým boli bodky. Ak máte radi filozofické uvažovanie a na históriu sa pozeráte "z helikoptéry", ste vítaní. Budeme premýšľať, čo dnes nie je kvalitným vzdelaním a čo by ním snáď mohlo byť.

Lektor:

Martin KRÍŽ, v zime 1989/90, keď sa v škole debatovalo o pravde a láske, sa rozhodol byť učiteľom. Vyštudoval filozofiu a históriu. Za úspech považuje, ak žiak odchádza z hodiny s dobrou a neodbytnou otázkou.

 

Ako sa formuje charakter človeka

Téma podľa mňa súvisí s otázkou medzigeneračnej solidarity. Dospelosť nie je zárukou zrelosti - ani tej charakterovej. Detstvo a mladosť nekorešpondujú vždy len s nezrelosťou. Stretávam deti a mladých ľudí, ktorí sú na svoj vek až prekvapivo zrelí (mentálne, či mravne), niekedy dokonca relatívne zrelší, ako my dospelí. Ako môže, či má dospelý (rodič, učiteľ, starší priateľ...) pracovať na sebe, aby vyžaroval príklad, ktorý by bol pre dieťa inšpiráciou - najskôr intuitívne, neskôr aj vedome. Dokonca aj v puberte. Čo poviete na výrok pubertiaka: Urobím to napriek tomu, že by si to priali moji rodičia.
Skupina bude mať interaktívny priebeh. Budeme trochu dumať aj nad pozorovaniami autorov, ktorí popísali fázy kreovania mravného charakteru. Možno si aj niečo so sebou fyzicky odnesiete.Prinesiem podnety, ktorými sa zaoberám dlhšiu dobu a oslovili ma ideovo aj v praxi liečebného pedagóga, pracovníka v sociálnej sfére, učiteľa, či kouča a mentora.

Lektor:

Pavel KAILING, riaditeľ CZŠ Narnia v období formovania jej misie a prijatia súčasného názvu, kouč učiteľov, člen tímu D3, liečebný pedagóg s bohatými mnohoročnými skúsenosťami s prácou s deťmi aj dospelými ľuďmi v rozmanitých prostrediach.

 

Vnútorná motivácia

Ukážeme si ako sa človek – dieťa prirodzene učí. Čo vnútornú motiváciu podporuje a naopak, čo ju oslabuje. Čo je vnútorne motivované prirodzene, a čo sú okolnosti, v ktorých žijeme. Ako sprevádzať človeka (dieťa, dospievajúceho, dospelého, seniora) procesom učenia sa, a hlavne ako podporiť človeka v tom, aby bol samostatne mysliacou, zodpovednou a predovšetkým šťastnou bytosťou. Ako žiť spolu a vzájomne sa rešpektovať. Budeme sa rozprávať napríklad o rodičovských/učiteľských (dospeláckych) predsudkoch, súťaživosti, hodnotení a čomkoľvek, na čo sa opýtate.

Lektor:

Martin KURUC, vyštudoval Špeciálnu pedagogiku psycho-sociálne narušených na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Postgraduálne štúdium skupinovej psychoterapie, dynamický model SUR na KU v Prahe. Absolvoval kurz Efektívneho rodičovstva a kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný. Niekoľko rokov viedol výchovnú skupinu, terapeutickú skupinu a rodičovskú skupinu v Liečebno-výchovnom sanatóriu pre dospievajúcich chlapcov s ADHD, poruchami učenia v kombinácii s poruchami správania. Ako supervízor pre konzultantov pôsobil na Linke detskej istoty. Aktuálne pôsobí ako výskumný pracovník v Centre pedagogického výskumu, ÚPVaŠ, Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Sústredí sa na témy: podpora seba-regulácie, motivácie, rozvoj morálneho usudzovania a výchovu k zodpovednosti a samostatnosti u detí a dospievajúcich v rodine a škole, pedagogickú diagnostiku porúch správania a prežívania. Je otec dvoch krásnych dcér a milujúci manžel. Veľký sympatizant Lenivého rodičovstva a Montessori pedagogiky.

 

Jolly Phonics

Jolly Phonics je program pre výučbu zručností čítania a písania v anglickom jazyku. V rámci programu sa deti učia nielen zvuky anglickej abecedy (26 znakov), ale aj všetky zvuky, ktoré angličtina má, t.j. 42 zvukov. Následne deti spájajú zvuky do slov a začínajú čítať. Workshopom vás prevedie naša lektorka Dianna Hammond, ktorá tiež poskytne odporúčania, ako doma pracovať s dieťaťom, ktoré sa učí čítať a písať metódou Jolly Phonics.

Lektor:

Dianna HAMMOND, učiteľka – zahraničná lektorka v Narnii

 

Ako využiť počítačové hry vo vzdelávaní detí

Na workshope si vysvetlíme, čo nám vie povedať herná psychológia o ľudskej motivácii a ako motivovať svoje deti k učeniu sa nových vecí. Ukážeme si a vyskúšame videohry, vďaka ktorým sa vedia deti zlepšiť v školských predmetoch, ako informatika, matematika, angličtina a pod. Rovnako bude možnosť položiť zopár otázok psychológovi, ktorý sa venuje problematike detí a počítačových hier.

Lektor:

Matej HELD  je členom Bratislavského hackerspace - Progressbar. V minulosti sa venoval viacerým rôznym projektom v oblasti webu a reklamy. Momentálne podniká v oblasti vzdelávania detí. 
 

Otec a syn/dcéra

Predstavíme si základné cykly vývinu (Pamela Levin) a vnútorné povolenia, ktoré je dôležité zažiť vo vzťahu otec - syn/dcéra, aby bol podporený psychologický rast a rozvoj dieťaťa. Interaktívnou formou priblížime to, ako žiť vzťah, ktorý je bezpečný a zameraný na rast, vzťah, ktorý je autentický a intímny.

Lektor:

Vladimír HAMBÁLEK, psychoterapeut, kouč, supervízor pre oblasť sociálnych služieb, tréner manažérskych zručností. Po vysokoškolskom štúdiu sociálnej práce absolvoval postgraduálne vzdelávanie v psychoterapii, supervízii a vzdelávaní manažmentu. Ďalej sa kontinuálne vzdeláva v metódach organizačného rozvoja. Je psychoterapeutom akreditovaným Slovenskou psychoterapeutickou spoločnosťou a supervízorom Asociácie supervízorov a sociálnych poradcov a Asociácie manželských a rodinných poradcov. Koučing a supervíziu aplikuje v rôznych organizačných kontextoch, individuálne aj tímovo. Od roku 2003 pôsobí ako tréner manažérskych zručností, tímovej práce a koučingu. Je členom Slovenskej asociácie koučov (SAKO).
 

Kritické myslenie a argumentácia v živote detí

Vo svete množstva informácií, internetu a diverzity názorov je kritické myslenie dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Schopnosť rozlíšiť fakty od názorov, kvalitné informácie od dezinformácií či pravdu od klamstiev, je pre rozhodnutia v živote (nielen) mladého človeka veľmi dôležitá. Ovplyvňuje konanie v štúdiu, osobnom živote či pri voľbách.
Na workshope účastníci/čky spoznajú, čo kritické myslenie je, ako vyzerá základ kvalitnej argumentácie a ako rozvíjať tieto schopnosti od mladého veku. Prostredníctvom niekoľlých cvičení a príkladov účastníci/čky spoznajú chyby v spracovaní informácií a spôsoby, akými kritické myslenie a argumentáciu trénovať na sebe aj so svojimi deťmi.

Lektor:

Jakub KOBELA je rozvojovým koordinátorom Slovenskej debatnej asociácie. Okrem štúdia sociológie na Masarykovej univerzite v Brne sa v posledných rokoch venoval vedeniu dobrovoľníkov, tvorbe stratégie a metodiky v SDA. Dnes pomáha debatným klubom po celom Slovensku zvyšovať kvalitu debatného vzdelávania. Tiež sa profesionálne venuje kurzom argumentácie pre rôzne školy a organizácie.

 

Finančná gramotnosť a ako k nej viesť naše deti

Na seminári sa porozprávame o hodnote peňazí a fungovaní finančného systému. Ako fungujú banky a nebankové inštitúcie, aktuálne trendy zdieľanej ekonomiky a sociálnych sietí vo finančníctve. Ako znalosť alebo neznalosť v tejto oblasti ovplyvní naše deti?
Budú vedieť rozlíšiť a ochrániť sa pred rôznymi formami finančných podvodov?
Je lepšie žiť na dlh alebo si šetriť?
Ako alebo či vôbec dávať deťom vreckové?
Na tieto a podobné otázky budeme hľadať spolu odpovede a zdielať sa s vlastnými skúsenosťami.

Lektor:

Marcel MARKUŠ, vyštudoval ekonomiku a manažment na FM UK v Bratislave a vyše pätnásť rokov pracuje v ČSOB, kde vystriedal viaceré pozície od predajcu až po manažéra. Skúsenosti s výchovou deti k finančnej gramotnosti získava hlavne interakciou s vlastnými štyrmi deťmi.

 

Office 365 - pre vlastnú produktivitu v živote aj v rodine

V škole používame cloudové prostredie Office 365 s mnohými jeho nástrojmi, lebo si myslíme, že dobrá škola má naučiť použivať svojich žiakov technológie pre svoj život. Tento nástroj ale môže mať svoje uplatnenie aj v osobnom živote alebo v živote s rodinou. Poďte sa porozprávať o tom, ako používate technológie vy a pozrieť sa, čo potenciálne prinášajú tie, ktoré využívame v škole.

Lektor:

Roman BARANOVIČ, riaditeľ školy, vyštudoval učiteľstvo matematiky a informatiky a okrem práce riaditeľa sa zaujíma aj o otázky, ako môžeme uľahčiť a skvalitniť svoj život pomocou tzv. technológií.

 

„Multikariéring - Objavte svoju kariérnu kotvu“

„Ako zistím, čo chcem robiť a prečo ma to ťahá občas inde?“
„Ako prepojím to, čo už viem, s tým kam ma to (profesne) ťahá?“
Pri aktívnom zapojení sa do diskusie a skupinovej aktivity na workshope sa každému môže stať, že na jeho konci bude:
Lepšie rozumieť sebe samému cez poznanie „čo je skutočne pre mňa dôležité a čoho sa nedokážem vzdať, ak robím dôležité kariérne rozhodnutia“

Lektor:

Zuzana MARKUŠOVÁ – kariérna poradkyňa a kouč kariérneho rozvoja. Vo vlastnej firme Vocato sa aktívne venuje osobnostnému profilovaniu podľa MBTI pre jednotlivcov i skupiny formou individuálneho koučingu alebo vedením workshopov sebapoznania. Realizuje dlhodobé programy plánovania vlastnej kariéry s jednotlivcami z korporátneho i neziskového prostredia, na Slovensku i v zahraničí. Viac o nej na www.vocato.sk

Ak nepracuje tak naďalej rada predpovedá budúcu kariéru svojim priateľom? alebo pestuje „nepestovateľné“ so svojím manželom vo svojej záhrade v Marianke.

Zaujala vás ponuka prednášok, seminárov a workshopov na našej konferencii? Prečítajte si o konferencii viac na stránke venovanej konferencii.Prihlásť sa na ňu budete môcť od 20.11.

Dôležité odkazy

FaLang translation system by Faboba