Kurz o komunikácii a postupoch, ktoré vymedzujú hranice, podporujú zodpovednosť a sebaúctu a zmierňujú konflikty. 
POZOR! zmena termínu začiatku konania na 21.3.2016
Predĺžené prihlasovanie do 10.3.2016

AKO VYJADROVAŤ ODÔVODNENÉ POŽIADAVKY

1.    seminár                                       21. 3. (pondelok), od 17.30 – do 21.00

Súvislosť medzi cieľmi výchovy a každodennou komunikáciou. Sebaúcta ako imunitný štít osobnosti. Rôzne prístupy pri stanovovaní hraníc a správaní sa detí a ich dôsledky. Napĺňanie ľudských potrieb a vývinových úloh detí. Poznatky o fungovaní mozgu ako jeden z argumentov pre rešpektujúci prístup. Zásady rešpektujúcej komunikácie.

2.    seminár                                       30. 3. (streda), od 17.30 – do 21.00

detí aj medzi dospelými. Poslušnosť a jej riziká vs. zodpovednosť. Komunikačné zručnosti, ktorými napĺňame rešpektujúci prístup v každodennom živote.

EMÓCIE A POTREBY

3.    seminár                                       14. 4. (štvrtok), od 17.30 – do 21.00

Základné fakty o emóciach. Súvislosť medzi emóciami a ľudskými potrebami. Emočná inteligencia. Rôzne spôsoby, ako reagujeme na emócie druhých. Formy empatickej reakcie.

4.    seminár                                       26. 4. (utorok), od 17.30 – do 21.00

Zvládanie vlastných emócií – reaktívny a vedomý spôsob. JA-správa a TY-správa. Ako učiť deti hovoriť o tom, čo prežívajú a čo potrebujú. Riziká niektorých bežných komunikačných štýlov.

ČO NAMIESTO TRESTANIA

5.    seminár                                       10. 5. (utorok), od 17.30 – do 21.00

Rozlíšenie pojmov: trest – prirodzený dôsledok – logický dôsledok. Vnútorná a vonkajšia motivácia k učeniu a práci. Riziká trestov. Postupy pri nevhodnom správaní detí.

AKO VYJADROVAŤ UZNANIE A OCENENIE

6.    seminár                                       30. 5. (pondelok), od 17.30 – do 21.00

Vyjasnenie pojmov odmena, pochvala. Riziká odmien a pochvál. Pojmy ocenenie a spätná väzba, ako reagovať na pozitívne jednanie a úspech detí aj dospelých.

REŠPEKTUJÚCA KOMUNIKÁCIA PRE KAŽDÝ DEŇ

7.    seminár                                       8. 6. (streda), od 17.30 – do 21.00

Rôzne možnosti hodnotenia v škole, podpora sebahodnotenia. Riziká súťaží. Vytváranie návykov u detí, prevencia a riešenie každodenných „krízových“ situácií a konfliktov medzi deťmi. Precvičovanie rešpektujúcich zručností.

Účastnícky poplatok:           130,- €

Prihlášky:                               on-line na adrese bit.ly/respektovat2016 do 10. 3. 2016.

Miesto konania:                   Cirkevná základná škola Narnia, Beňadická 38, 851 06 Bratislava.

 

respektovanie.sk

FaLang translation system by Faboba