Prihlásiť

Prihlásenie k vášmu kontu

Uživateľ *
Heslo *
Pamätaj si ma

Na konferenciu sme pre pre účastníkov pripravili nasledovné prenášky, workshopy a semináre. Preštudujte ponuku a  zapíšte si názov prednášok, seminárov a workshopov, ktoré vás zaujali. Po spustení registrácie sa budete môcť na ne prihlásiť. Počas konferencie sa väčšina z nich dvakrát zopakuje.

 

 

Duchovný rozmer peňazí

Peniaze sú bežným nástrojom, ktorý vyjadruje hodnotu vytváranou našou prácou, kreativitou alebo nadaním. Ale kde sa táto hodnota berie? Ako ju môžeme efektívne využívať? Ako nás navzájom prepája? Na workshope sa budeme venovať metafyzike peňazí.

Lektor

Allan Bussard, pôvodne občan Kanady pracuje v Európe už od roku 1975 v oblasti malých podnikov a rozvoja organizácií. Od roku 1995 žije v Bratislave. Zakladal organizáciu FBE. V roku 1995 spoluzakladal organizáciu Nadácia Integra, ktorá sa zameriava na odstraňovanie chudoby v krajinách ako Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, Rusko, Keňa, Etiópia a SUdán. Integra sa zameriava na riešenie odstraňovania chudoby založené na zakladaní sociálnych podnikov, rozvoja podnikateľských aktivít žien, podporu Fair Trade, rozvoj CSR aktivít podnikov a vzdelávanie detí a mladých.

 

Jolly Phonics - metóda výučby angličtiny

Na workshope Jolly Phonics sa interaktívnou formou dozviete bližšie o metodike Jolly Phonics, ktorou sa Vaše deti učia anglický jazyk.

Jolly Phonics je program, ktorý rozvíja zručnosti čítania a písania v anglickom jazyku. S Jolly Phonics, sa deti (od 3 do 8 rokov) učia nielen zvuky anglickej abecedy (26 znakov), ale všetky zvuky, ktoré angličtina má, t.j.  42 sounds, ako aj to, ako sa tieto zvuky píšu. S týmito vedomosťami, pokračujú deti spájaním zvukov do slov, a začínajú čítať. Zároveň si precvičujú písanie počúvaním zvukov hovoreného slova a identifikujú písmená, ktoré zodpovedajú týmto zvukom.

Vy ako rodičia sa oboznámite s metodikou a zručnosťami, ktoré sa Vaše deti učia na hodinách angličtiny. V neposlednom rade Vám dáme odporúčanie, ako môžete pomáhať Vašim deťom pri učení sa metódou Jolly Phonics.

Lektor:

Viera Machálková, je trénerka a lektorka metodiky Jolly Phonics. Za viac ako 5 rokov odškolila a vytrénovala viac ako 350 učiteľov po celom území Slovenska. Pod jej vedením sa metodika Jolly Phonics úspešne zaviedla do Slovenských škôl a získala akreditáciu od Ministerstva školstva Slovenskej Republiky. V súčastnosti je riaditeľkou súkromnej bilingualnej základnej školy Jolly Homeschool Pezinok a vedie poobedné jazykové Jolly Phonics kurzy pre deti.

 

,,Od dobrého k skvelému“, alebo ako si lepšie porozumieť v manželstve.

Interaktívny seminár sa venuje pôvodnému zámeru, s akým bolo manželstvo stvorené. Emocionálnym potrebám každého človeka, ktoré keď nemáme dlhodobo napĺňané, vedie to k tzv. „preplnenému emocionálnemu poháru“. A čo s preplneným emocionálnym pohárom? Aké sú jeho symptómy? Dá sa ho vôbec vyčistiť bez toho, aby sme sa navzájom nezraňovali?

Lektor:

Ester Jankovičová (Krišková), pôvodným povolaním učiteľka huslí a angličtiny. Manželskému poradenstvu sa venuje posledných 12 rokov. Od r. 2005 spoluorganizuje pre manželské páry víkendy nazvané 

„Od dobrého k skvelému“, kde so slovenským tímom z Naše Manželstvo n.o. prednáša témy obohacujúce manželský vzťah. Certifikát získala od Inštitútu Davida Fergusona The Great Commandment Network (www.greatcommandment.net).

Ako vyškolený laický kresťanský kouč sa venuje osobnému poradenstvu, koučingu, podporným skupinám pre rodinných príslušníkov závislých a párovému poradenstvu. 

 

Ako rozohrať detský mozog

Detský mozog je tzv. „work in progress“ (nedokončené dielo) a ukrýva v sebe obrovský potenciál pre rozvoj. Dnešné deti žijú vo svete neobmedzených možností – učia sa cudzie jazyky, cestujú, využívajú

moderné technológie a každú chvíľu majú vyplnenú zmysluplnými aktivitami. V tomto kontexte sa bežná hra môže javiť ako príliš obyčajná, zbytočná, a neraz na ňu neostáva čas. Na druhej strane

novodobé výskumy z oblasti neuropsychológie ukazujú, že práve neštruktúrovaná hra je zázračným nástrojom, prostredníctvom ktorého môžeme stimulovať dozrievanie mozgových štruktúr, predovšetkým tzv. „vyššieho“ mozgu, rozvíjať emocionálnu inteligenciu a „zrelé“ sociálne správanie, a súčasne budovať jedinečný vzťah dôvery s vlastným dieťaťom. 

 

Ako sa utvára detský mozog? Čo hovoria najnovšie výskumy? Prečo by sa deti mali hrať a aká forma hry je najvhodnejšia? Ako súvisí nedostatok voľnej hry s hyperaktivitou a poruchami správania?

Možno prostredníctvom hry rozvíjať sociálne zručnosti dieťaťa? Aký je rozdiel medzi „obyčajnou hrou“ a modernými hračkami? A ako ovplyvňujú neurologický vývin dieťaťa moderné technológie?

 

Tieto i ďalšie otázky budú predmetom ponúkaného workshopu.

 

Lektor:

Mgr. Jana Vindišová, PhD. je odbornou asistentkou na Katedre psychológie Trnavskej univerzity a súčasne pracuje ako psychologička v Súkromnom centre špeciálno – pedagogického poradenstva. Je absolventkou výcviku v Terapii hrou a frekventantkou výcviku v Rodinnej terapii so zameraním na vzťahovú väzbu. V rámci výskumu, publikačnej činnosti a psychologickej praxe sa zaoberá neuropsychologickými aspektami detského vývinu a možnosťami využitia vedeckých poznatkov vo výchove a vzdelávaní, ale aj poradenstve i terapii.

 

DOODLING - kreslenie, ktoré trénuje mozog

"Kreslí si vaše dieťa v škole po zošitoch, v zošitoch na prvý pohľad

nezmyselné čmáranice? A vlastne to robíte aj vy pri zdĺhavých

telefonátoch? Je to v poriadku. Existuje množstvo výskumov o tom, ako tieto „čmáranice“, či „čarbanice“ trénujú PAMÄŤ, zlepšujú

KONCENTRÁCIU a rozvíjajú KREATIVITU. Toto podvedomé kreslenie má už aj svoj názov - DOODLING. Doodle je skicovanie, presnejšie ide o necielené kreslenie, keď naša myseľ robí niečo iné. 

 

Keby sme chceli hľadať vo výtvarnom umení podobné spôsoby výtvarnej tvorby, stačí sa pozrieť na Joana Miróa a surrealizmus, či dadaizmus. Vyskúšajte si tvorbu s farbami a ceruzkami na workshope, ktorý Vám ponúkne kontakt s Vašou

kreativitou.

Lektor:

Zuzana Šicková, má doktorát z Didaktiky výtvarného umenia na Univerzite Komenského, študovala vo Francúzsku dejiny umenia. Má tri deti a spolu s manželom sochárom sa venujú umeniu. Učí na Narnii v Bratislave aj v Pezinku.

 

Výber strednej školy

Prišlo to rýchejšie ako som čakal - moje deti zrazu už neboli malé a čakal ich prechod na strednú školu. Ako vybrať tú správnu? Môžeme sa trochu porozprávať o tom, ako to prebiehalo v našom prípade - ale aj o tom ako inak to môže vyzerať v iných rodinách. Napríklad u Vás. 

Lektor:

Martin Krížpedagóg, metodik na CZŠ Narnia Bratislava a na pobočke v Pezinku, otec dvoch stredoškolákov

 

Knižnenie s Mrkvičkom

Znenávidieť čítanie je ľahké. Milovať ho je úžasné (a niekedy neľahké). A je iné čítať a nevnímať čo a čítať a myslieť. O tom ako inšpirovať k radosti k čítaniu a aj o tom ako rodič môže podporovať dieťa v čitateľskej gramotnosti.

Lektor:

Tibor Hujdič, rodič a propagátor čítania, ktorý chodí po Slovenku a učí učiteľov aj rodičov čítať si knihy s deťmi. Rodič na Narnii Bratislava. 

 

Ako motivovať tínedžera? Áno je to možné!

Výchova v období adolescencie je niečo, čo prináša so sebou množstvo otázok, neistoty, silných emócií a bezradnosti na strane dieťaťa i dospelého.  Ako každá výrazná zmena v živote. 

  • Ako porozumieť správaniu tínedžera, ktoré pôsobí egoisticky, provokatívne a drzo?
  • Ako s nimi komunikovať a riešiť problémy bez straty spojenia?
  • Ako posilňovať  krehkú dôveru a rozvíjať vzťah?"

Lektor:

Martina Vagačoválektorka Efektívneho rodičovstva. Venujem sa vzdelávaniu a poradenstvu vo výchove. Pracujem predovšetkým s rodičmi, ale aj pedagógmi a vychovávateľmi, ktorým ležia na srdci vzťahy dospelých a detí. Vytváram priestor a príležitosti pre rozvoj postojov a praktických zručností potrebných pre harmonický vzťah na báze adlerovských princípov individuálnej psychológie. Stavebnými kameňmi  sú vzájomný rešpekt, podpora a prijatie zodpovednosti. 

Túto prácu intenzívne vykonávam od r. 2010 najmä prostredníctvom Kurzov efektívneho rodičovstva, rodičovských klubov, seminárov na vybrané výchovné problémy a individuálnych konzultácií.

 

otec a syn - učiteľ a žiak

Aké sú princípy rodiny, komunity či školy? Kde sa rodí dôvera? Je svet dobrý alebo nebezpečný?  Kde môžeme hľadať nádej? Na čom stojí a padá rodina a vzťahy? Ako byť rodičmi, kolegami, učiteľmi či partnermi v pohode? A ako vlastne nakupovať jogurty?

Lektor:

Marek Roháček, vyštudoval špeciálnu pedagogiku a sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Pracoval s problémovou mládežou, s deťmi s mentálnym postihnutím a ľuďmi so závislosťou. Spolu s Vladislavom Matejom založil v roku 1993 Návrat, občianske združenie, ktorého je predsedom. Venuje sa rodinným formám starostlivosti o opustené deti, sanácii rodín v kríze, systémovým zmenám sociálnoprávnej ochrane detí, supervízii, externe učil na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, bol poradcom ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny Ivete Radičovej, publikuje a prednáša. Je ženatý, otec štyroch detí, z toho dve v pestúnskej starostlivosti.

Video hosť, profesor Z. Matejček.

 

Vízia a misia školy, jej história a budúcnosť

Workshop je určený všetkým, ktorí sa zaujímajú o podobu školy relevantnú pre dnešnú dobu. Na workshope predstavíme proces, ktorý predchádzal vzniku dnešnej podobe misie našej školy a budeme rozmýšľať a diskutovať nad tým, či v tejto podobe po viac ako desiatich rokoch svojej existencie stále dáva zmysel rodičom, učiteľom ale aj žiakom.

Lektori:

Roman Baranovič, Daniel Bútora, riaditeľ školy a jej manažér

 

Ako si zladiť osobný a pracovný život

V prednáške a diskusii sa pozrieme, ako sa ľudia pokúšajú usporiadať svoj pracovný a osobný život, čo sa deje, keď to nerobia, a čo si môžeme k tejto téme zobrať z aktuálnych výskumov. Budeme diskutovať o tom, čo je "flow", ako nás motivuje pocit zmysluplnosti, kedy nemať obavy zo stresu, aj aké sú overené spôsoby relaxovania.

Lektor:

Peter Guštafík, pôsobí ako školiteľ vo vzdelávacej organizácii PDCS (www.pdcs.sk), kde sa venuje témam organizačného rozvoja a financovania neziskových organizácií, ale aj témam vedenia ľudí, či občianskej participácie. Vo svojom živote kombinuje vzdelávanie, prekladateľstvo, dobrovoľníctvo, výchovu dvoch dcér a permakultúrne zahradníčenie. Pre vyváženosť pracovného a osobného života hľadá inšpiráciu v tradíciách overených časom

 

Čo sa môžeme naučiť o výchove detí zo židovskej tradície

Prečo deti nepotrebujú mať v rodičoch ďalších kamarátov? Kedy môže byť obyčajnosť bežného dňa požehnaním? A ako vychovať deti k tomu, aby mali primeranú sebaúctu a zároveň pokoru? Odpovede na tieto a ďalšie otázky ponúkajú všetky kultúrne tradície. V tejto prednáške a diskusii sa pozrieme, ako sa na ideálne rodičovstvo v modernom rýchlom svete pozerá židovská tradícia očami kalifornskej psychologičky Wendy Mogel.

Lektor:

Peter Guštafík, pôsobí ako školiteľ vo vzdelávacej organizácii PDCS (www.pdcs.sk), kde sa venuje témam organizačného rozvoja a financovania neziskových organizácií, ale aj témam vedenia ľudí, či občianskej participácie. Vo svojom živote kombinuje vzdelávanie, prekladateľstvo, dobrovoľníctvo, výchovu dvoch dcér a permakultúrne zahradníčenie. Pre vyváženosť pracovného a osobného života hľadá inšpiráciu v tradíciách overených časom

 

Ako sa deti učia?

Panikárite keď vaše deti nevedia do troch sekúnd výsledok malej násobilky? Mali by to vôbec vedieť? Nerozumiete prečo si pamätáte ako vám to šlo v škole ľahko, ale vaše dieťa práve s tými "ľahkými" vecami zápasí? Ako vlastnému dieťaťu pomôcť násjť svoj učebný štýl a zefektívniť tak prípravu do školy? Čo sú to tie mind maps a na čo slúžia? O tomto a inom v procese učenia (sa) sa dozviete od Mariána a Zuzky, akademických lídrov našich škôl.

Lektori:

Marián Czere zakladal v Bratislave waldorfskú školu, v ktorej aktívne pôsobil 12 rokov. Dnes je už tretím rokom akademickým lídrom na BilGyme, kde koordinuje pedagogické procesy. Venuje sa osobnému rozvoju, riešeniu konfliktov, mediácii, ľudským zdrojom a mnohému inému.
Zuzana Mikloš Fabrici je zanietený jazykár a už piaty rok pôsobí na Narnii. Minulý školský rok prebrala akademický pilier a tak pomáha druhému stupňu rásť a pracovať v narnijskom duchu.

 

Quo vadis, BilGym?

„Bilgym C.S.Lewisa je škola, ktorá za posledné roky prechádza dramatickým vývojom – zmena učebného plánu a (pre)zadefinovanie profilu absolventov základných škôl, ktorých hľadáme, presťahovanie do nových priestorov, postupný nárast školy z 250 na 460 študentov, nové fundraisingové iniciatívy a príležitosti rozvoja budovy aj komunity školy, ambícia otvoriť školu sociálnej inklúzii - od februára 2017 bude Bilgym prvou bezbariérovou školou svojho druhu na Slovensku + od školského roku 2017/18 chceme žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia ponúknuť možnosť zabojovať o sociálne štipendiá... Nie je tých zmien priveľa? Quo vadis, Bilgym?“

Lektor:

Dušan Jaura, vyštudoval teológiu na EBF UK (Mgr.) a religionistiku na FF UK (PhD.), s Bilgymom C.S.L. je od jeho počatia, šiesty rok v pozícii riaditeľa školy.

 

 

Rodič ako ihrisko

Ako sa môžete stať pre svoje dieťa ešte bližším ako ste? Staňte sa pre neho ihriskom! Skúste si to s Vašim dieťaťom a Tiborom Hujdičom.
Zažijete nielen veľa zábavy! Pri niektorých hrách budete musieť prejaviť jeden voči druhému dôveru, pri ďalších si vyskúšate svoje sily. Ale hlavne - budete spolu a bude Vám príjemne.

Lektor:

Tibor Hujdič, rodič a propagátor čítania, ktorý chodí po Slovenku a učí učiteľov aj rodičov čítať si knihy s deťmi. Rodič na Narnii Bratislava. 

 

 

Ako zvládnuť školský neúspech?

Baša: ""Neverila som, že sa to naozaj môže stať. Stále som mala pocit, že to nejako vytiahnem. Ale stalo sa. Biológia ma sprevádazala celými letnými prázdninami."" 

Martin: ""Ja som jej to hovoril. Ale zbytočne. Celý rok bol ako zlý sen. Všetko len tak naoko, aby sa nepovedalo... Bolo mi jasné, že dievča to prehráva na viacerých frontoch. Čo som mal robiť? Zasiahnuť? Nechať ju?""

Lektor:

Martin Kríž a Baša Krížová, stredoškolský učiteľ filozofie a histórie, novátor v školstve a jeho dcéra, študentka tretieho ročníka na Bilgyme.

 

Generácia Z

Ako duša teenagera hľadá zmysel života a šťastie na internete.

Prichádzajú a sú ich milióny po celom svete. Chcú mať všetko, všade a hneď. Smartphone maju prirastený k dlani. LOL, OMG, WTF, BRB, AFK, NC, THX, TTYL, MEME, SWAG...nerozumiete? Facebook je pre dôchodcov, oni sú na Snapchate a Instagrame. Pokiaľ ide o weby - násilie, porno ...všetko už videli. Milujú multitasking a networking. „8 sekúnd“ - viac nemáte, aby ste ich zaujali. Generácia Z.

Lektori

Štefan Machajdík, spoluautor tútoringového programu, učiteľ Náboženstva a etiky na Bilgyme, zakladateľ študenstkých neformálnych skupín. Má viac ako 15 ročné skúsenosti s tvorbou a realizáciou teambuildingov a letných táborov pre teenagerov.

 

 

Emocionálna Prvá pomoc alebo Domáca lekárnička pre dušu

Život nám prináša aj ťažké životné situácie. Úrazy, autohavárie, hospitalizácia dieťaťa, rozvod doma alebo v triede, sťahovanie, smrť domáceho miláčika alebo úmrtie starého rodiča – tieto a ďalšie situácie nás zrazu nútia zamyslieť sa, ako ich naším ratolestiam vysvetliť. Ako s deťmi komunikovať vhodne, aby sme im situáciu vysvetlili a príp. predišli možnej traume?
Čo sa dozviem na prednáške:
- Ako odčítať, že sa s naším dieťaťom niečo deje
- Ako „ošetriť“ náročnejšie životné situácie, predchádzať vzniku traumy a dostať sa do „normálu“
- Ako upokojiť seba aj dieťa (ukážeme si rýchle techniky)
- Ako vhodne komunikovať o smrti blízkych ľudí; Mám zobrať dieťa na pohreb?
- Kedy môžem ako jednotlivec alebo škola využiť služby Modrého anjela

Lektor:

Jana Račková Vyskočil pracuje ako psychologička a psychoterapeutka. Popri štúdiu psychológie absolvovala arteterapeutický výcvik v Prahe, výcvik EMDR psychoterapie pre prácu s traumou a momentálne dokončuje vzdelávanie v gestalt psychoterapii. Má skúsenosti z Dánska, z poradenstva na Linke detskej Istoty, ako školská psychologička, aj z práce s ľuďmi s mentálnym hendikepom v divadle Stopy snov. Zároveň je členkou tímu Modrého anjela, ktorý poskytuje podporu obetiam tragických udalostí a ich príbuzných. Viac tu: http://nepokojnamysel-sk.webnode.sk/o-nas/

 

Hudba je v každom z nás

Hudobný workshop s učiteľmi hudobnej výchovy pre všetkých, ktorí majú chuť muzicírovať aj napriek tomu, že sa hudby ešte aktívne nedotkli.

Lektori:

Tomáš Boroš - pedagóg Katedry Hv Pedagogickej fakulty UK, skladateľ, hudobný redaktor RTVS, učiteľ Hv v experimentálnej triede v Narnii

Erika Krkošková - učiteľka hudobnej výchovy na I.stupni v Narnii, vedúca zboru Superar v Narnii, doktorandka na Katedre Hv Pedagogickej fakulty UK

Lenka Bradňanská - učiteľka hudobnej vychovy na II. stupni v Narnii, vedúca zboru Superar v ZŠ Plavecký Štvrtok 

 

Poďte si vyplstiť taštičku

Plstenie je najstaršia textilná technika, kde vytvoríte tvar bez toho, aby ste jednotlivé časti zošívali. Pracuje sa s nespradenou vlnou, horúcou vodou a mydlom. Rôzne typy vlny majú rôzne možnosti plstenia. U nás, na Slovensku, sa skôr tkalo, alebo sa robilo

súkno.Z vlny sa dá vyplstiť naozaj všeličo - od stanu cez odev, po šperky, obuv, alebo hračky. Dá sa spájať s hodvábom, a ďalšími jemnými tkaninami.

Lektorka:

Katarína Podlucká sa textilnej technike plstenia venuje už 8 rokov. Je to najstaršia textilná technika, kde vytvoríte tvar, bez toho, aby ste jednotlivé časti zošívali. Pracuje sa s nespradenou vlnou, horúcou vodou a mydlom. Rôzne typy vlny maju, majú rôzne možnosti plstenia. U nás sa skôr tkalo, alebo robilo súkno.
 

Ako hrať s deťmi RPG

Počuli ste už o Role playing games? Alebo po slovensky hrách na hrdinov? Nepočítačových hrách v ktorých sa hráči vydávajú na dobrodružné výpravy za pokladmi a dobrodružstvami vo vymyslených svetoch. Hry rozvíjajúce fantáziu a dobrú partiu, ktoré narnijské deti radi hrávajú so svojím knihovníkom. Chceli by sme účastníkom workshopu dať príležitosť zažiť si takúto hru na vlastnej koži a získať vhľad do pravidiel, aby sa možno vedeli tieto hry zahrať aj doma so svojimi deťmi.

Lektori:

Michal Kaščák - knihovník na Narnii

Roman Baranovič - riaditeľ na Narnii

Zaujala vás ponuka prednášok, seminárov a workshopov na našej konferencii? Prečítajte si o konferencii viac na stránke venovanej konferencii.

Dôležité odkazy

FaLang translation system by Faboba