Prihlásiť

Prihlásenie k vášmu kontu

Uživateľ *
Heslo *
Pamätaj si ma

Medzinárodný pilier - medzinárodné prostredie a anglický jazyk

Náš prístup k učeniu angličtiny je postavený na tom, že žiakov povzbudzujeme, aby sa pri osvojovaní tohto jazyka zdokonaľovali vo všetkých štyroch oblastiach – čítaní, písaní, počúvaní a rozprávaní. Naši učitelia používajú množstvo materiálov, zdrojov a aktivít tak, aby učenie angličtiny bolo zaujímavé a osožné. Okrem iného robíme projekty a súťaže počas celého školského roka.

Naši učitelia angličtiny sa usilujú o to, aby žiakom pomohli získať sebadôveru v používaní angličtiny nielen na vyučovaní, ale aj v reálnom živote.

Unikátnym spôsobom sa snažíme deti vystavovať anglickému jazyku a jeho použitiu v kontakte s rodenými hovoriacimi angličtiny.

Už od prvého ročníka majú deti tri hodiny v týždni angličtinu so slovenským učiteľom a dve hodiny s rodeným hovoriacim. Kým slovenskí učitelia sa môžu zameriavať na gramatiku z pohľadu cudzieho jazyka a vedia vysvetliť rozličné ťažké, či ľahšie koncepty, rodení hovoriaci sa môžu sústrediť na rozširovanie slovnej zásoby a výslovnosť z pohľadu ich vlastnej krajiny pôvodu. Tento dvojitý prístup umožňuje deťom využiť to najlepšie z oboch svetov a rozumieť angličtine, ktorou hovoria rôzni ľudia. Je to prirodzený proces a do budúcna im to dáva základ rozumieť si s ľuďmi z celého sveta.

Angličtina na 1. stupni

Na prvom stupni nám ide o to, aby sa žiaci nielen učili angličtinu, ale aby sa ju naučili mať radi. Snažíme sa o to, aby učenie bolo zábavným, radostným a tvorivým procesom. Vo štvrtom ročníku uvádzame prvý predmet v angličtine – Science (prírodopis). Cieľom vyučovania predmetov v angličtine je, aby žiaci získali sebadôveru v tom, že sa dokážu v angličtine učiť iný predmet – v konečnom dôsledku chceme, aby sa naučili, ako sa učiť v angličtine. V predmete Science spolupracujeme so slovenským učiteľom Prírodovedy, aby sme sa uistili, že porozumeli základnému konceptu v slovenčine i v angličtine.

Deti nedelíme na skupiny začiatočníkov a pokročilých, pretože veríme, že aj tí, ktorí pred nástupom do školy angličtinu nemali, dokážu ostatných rýchlo dobehnúť a na konci ôsmeho ročníka väčšina žiakov dosahuje znalosť angličtiny na úrovni B2.

Na podporu učenia angličtiny doma našim žiakom slúžia aj tieto stránky:

https://narniaenglish.wordpress.com/ - doplnkové materiály k obsahu prebranému v škole

www.memrise.com – kurz výučby slovnej zásoby

Angličtina na 2. stupni

Na druhom stupni od žiakov očakávame, že budú aktívne používať slovnú zásobu a gramatiku, ktorú si osvojili na prvom stupni. Chceme pred nich postaviť ako výzvu to, že nebudú len robiť cvičenia a odpovedať na jednoduché otázky, ale dokážu sa tiež podeliť o svoje názory, diskutovať o aktuálnych udalostiach a skúmať nové myšlienky. Našim cieľom je, aby sa žiaci posunuli od jednoduchého poznania angličtiny k schopnosti fungovať v anglicky hovoriacom prostredí. Študentom na druhom stupni pribúdajú aj ďalšie predmety v anglickom jazyku.

Výučba ďalšieho cudzieho jazyka na 2. stupni

Druhý cudzí jazyk vyučujeme od siedmeho ročníka. V šiestom ročníku začína ponuka druhého cudzieho jazyka formou krúžku.

 

3 piliere

 

6th-8th grade English Teacher
Title: 6th-8th grade English Teacher
Location: Bratislava, Slovakia, Europe
Employer: Church Elementary and Middle School Narnia

Start: December 2016

Position Area: English, History

Description:

THE SCHOOL’S AIM:
To lead students to the ability of critical and creative thinking, to work in a team, to respect each other, to communicate in an international environment and to be open to life-long education. We educate and lead students towards responsibility, honesty and self-sustainability in the spirit of Christian biblical values.
CANDIDATES WITH EDUCATION SUIT THE POSITION:
University education (Bachelor's degree)
University education (Master's degree)
Postgraduate (Doctorate)
LANGUAGE SKILLS
English - native speaker

JOB DESCRIPTION:
The teacher will work with small groups of 12-13 children in close collaboration with a Slovak English teacher. The teacher will follow and co-create weekly lesson plans (English and History) for 6th and 8th grade students and will teach, create and maintain an educational atmosphere that encourages high student achievement. We offer work in a friendly and dynamic environment where English is the primary language of communication even among most of the native Slovak speakers. Team work is a crucial part of our work.

ESSENTIAL DUTIES AND RESPONSIBILITIES:
• Provide the opportunity for all students to learn in a positively respectful supportive environment.
• Assign tests, projects and other forms of assignments, analyse and post student data regarding the students’ performance & academic results.
• Ensure effective classroom management & appropriate discipline that is aligned with the spirit of the school.
• Work cooperatively and professionally with the teachers’ team, administration, parents, and community.
• Integrate technology into the instructional program. Use the online tools for evaluation and information sharing used by the school (Edupage, OneNote, Pointbook).
• Employ a variety of instructional techniques and strategies aligned with instructional objectives, in order to meet the needs of all students.
• Participate in plenary meetings and teacher-parent evenings that happen twice per year.
• Attend weekly professional development opportunities on Wednesday’s.
• Participate in other job-related duties and activities related to the position.

FaLang translation system by Faboba