Prihlásiť

Prihlásenie k vášmu kontu

Uživateľ *
Heslo *
Pamätaj si ma

 V stredu večer, 16. októbra, sa vyše 40 rodín vrátilo späť do Narnie, a

 by sa naučili o tom, ako doma pracovať s deťmi pri učení angličtiny.

 Tentoraz sa teda namiesto detí učili rodičia. 

 

 Večer učitelia Anglického Departmentu privítali rodiny, potom stanovili

 pravidlá pre všetkých, ktoré zahŕňali: Počúvajte, rozprávajte po anglicky a predovšetkým – Zabávajte sa! Rodiny sa rozdelili do troch skupín a každá z nich išla pracovať na svojich aktivitách.   

V prvej skupine sme sa učili hrať hry. Pani učiteľky Emily  a Alenka ukázali ako hrať rôzne zaujímavé hry, ktoré sa daju využiť aj doma. Rodičia a deti si potom sadli spolu na koberec a hrali sa hry ako Twister, Bingo, anglické UNO, „Simon hovorí“ a iné. Pripomenuli sme si, že hrať sa nemusíme len pre zábavu – môže to byť zároveň skvelý spôsob, akým sa deti môžu učiť angličtinu!

Druhá skupina šla s pani učiteľkami Jayne a jej kolegyňami z Pezinku, a ukázali, ako pomáhať deťom so špecifickými zadaniami (napríklad domáce úlohy, testy a projekty) a tiež ako poskytnúť dostatok precvičovania a opakovania pomocou učebníc, so slovnou zásobou a kľúčovými frázami, ktoré sa potrebujú naučiť po anglicky. Rodičia sa dozvedeli tiež, ako použiť angličtinu v každodennom živote, pomocou jednoduchých ale veľmi chytľavých hier, do ktorých zapojili aj rodičov.

Tretia skupina začala s pani učiteľkou Abbey, s pánom učiteľom Barry a s pani učiteľkou Žanetou. Táto skupina sa zamerala na médiá, dôležitý prostriedok učenia v dnešnom svete. Ukázali ako využiť rôzne webové stránky, pesničky a počítačové hry pri učení sa doma. Odporúčili aj niekoľko  zabavných a užitočných internetových hier, ktoré si deti aj rodičia mohli vyskúšať.


Poslednou časťou večera bola výnimočná tombola – knihy, CD, hry a špeciálne ceruzky a iné školské potreby, ktoré píšu a fungujú iba po anglicky – drobnosti, ktoré nám majú pripomínať, že učenie sa po anglicky môže byť zábavnou rodinnou udalosťou. Už teraz sa tešíme na budúcoročný „Family English Night“, keďže tento bol taký úspešný.  

 

 

Family English Night

On the evening of October 
16th, more than forty families came back to Narnia to learn about learning English at home.   But this time, instead of kids learning, it was the parents who were doing the learning at Family English Night.

The evening started with greeting the families and introducing the purpose of this event. The teachers shared the rules of the evening with everyone, including: Listen, Speak English and most importantly, Have Fun!  We then divided up into three groups and each went off to learn.   

The first group learned about games.   Miss Emily and Miss Alenka played many interesting games that you can play at home as well.  Parents and kids then got down on the carpet and played games such as Twister, Bingo and English UNO, 
“Simon says” and others.  It was a great reminder that playing games is not just for fun – it is a great way for their children to learn English!

The second group went with Mrs Jayne and her colleagues from Pezinok where they learned how to help kids at home with specific assignments (for example, homework sheets, tests and projects), and also how to provide extra practice/revision using the text books, dictionary pages and key phrases to learn English. They also were shown how to fit English into everyday life. Mrs. Jayne played some simple but very catchy games with the children and also involved the parents in them.


The third group went with Miss Abbey, Mr. Barry and Mrs. Žaneta.  This group focused on media, an important medium for learning in today’s world. They showed how to use different online games, web-sites, songs and computer games as tools while learning English at home. They also recommended some fun English games on the internet and played with the students and their parents. 

The last part of the evening was a special raffle - books,  games and school equipment and even special pencils and other stationery that only write and work in English; little things to remind everyone that learning English can be a fun family event.  We look forward to another successful Family English Night next year. 

 

 

 

Tento obsah bol uzamknutý. Nie je možné pridávať ďalšie komentáre.

FaLang translation system by Faboba