Prihlásiť

Prihlásenie k vášmu kontu

Uživateľ *
Heslo *
Pamätaj si ma

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič sa na stretnutí s Radou OZPŠAV dňa 21. 11. 2013 vyjadril, že je pripravený pokúsiť sa o zníženie normatívu na financovanie súkromných škôl a cirkevných škôl so spoplatneným štúdiom o 1/3.


To by znamenalo, že súčasný normatívny príspevok na žiaka bude znížený o viac ako o 30%, na viac ako 3 mesiace školského roku nedostanú školy peniaze. Poruší sa tým princíp spravodlivého financovania, zavedený v roku 2004, ktorým sa financujú náklady na vzdelávanie žiakov v základných a stredných školách rovnako bez ohľadu na to, kto je ich zriaďovateľom.

V Pláne legislatívnych úloh vlády SR na rok 2014 je na jún 2014 naplánované schválenie noviel 5 základných školských zákonov, aj Návrhu zákona o financovaní škôl a školských zariadení, ktorý má priniesť zrušenie normatívneho príspevku na žiaka v súčasnej podobe, zavedenie nového normatívu na triedu a zníženie normatívneho príspevku pre súkromné školy aj niektoré cirkevné školy.

Účinnosť tohto zákona má byť už od 1. 1. 2015.

Takéto zníženie normatívneho príspevku významne obmedzí fungovanie neštátnych škôl a školských zariadení a spôsobí deštrukcie siete škôl a školských zariadení tam, kde zaniknú tieto školy a školské zariadenia a žiaci nebudú mať ani možnosť dokončiť svoju riadnu školskú dochádzku. (!)

Zavedenie nového normatívu na triedu je krokom späť k netransparentnému a nespravodlivému systému financovania, ktorý do škôl vnáša nespravodlivosť, chaos a korupčné prvky.

Považujeme tieto snahy ministerstva za významné ohrozenie princípu spravodlivého a nediskriminačného spôsobu financovania prostredníctvom rovnakého normatívu na žiaka a preto sa budeme usilovať zmeniť tento návrh zákona tak, aby neboli porušené ústavné práva občanov, medzinárodné dohovory a zmluvy a princípy fungovania občianskej spoločnosti, v ktorej sú neštátne školy legitímnou a rovnocennou súčasťou vzdelávacieho systému.

 

Link na kampaň: https://www.facebook.com/zarovneskolstvo

FaLang translation system by Faboba