Prihlásiť

Prihlásenie k vášmu kontu

Uživateľ *
Heslo *
Pamätaj si ma

SYSTÉM ADMINISTRÁCIE STRAVOVANIA

 

Milí rodičia

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru aj v tomto školskom roku 2018/2019. Nižšie Vám zasielame pokyny týkajúce sa školskej jedálne.

Pri úhradách bankovým prevodom je potrebné vždy uvádzať VS pridelený systémom a do správy pre adresáta uviesť meno žiaka, inak Vaša platba nebude priradená.

Číslo účtu (IBAN):               SK15 1100 0000 0029 4002 7069
VS:                                      variabilný symbol žiaka pridelený cez Edupage stránku
poznámka:                           meno žiaka a trieda

cena obeda I.stupeň:          1,69EUR  
cena obeda II.stupeň:         1,76EUR

Cena stravnej jednotky je platná od 01.09.2018.

odhlasovanie:              prostredníctvom Edupage stránky, alebo osobne v bufete

kontakt (úhrady):         uhrady.pino@gmail.com

Strava sa vydáva v čase od 11:50 – 14:30hod.

 

1.stupeň (1. – 4. ročník) + výberoví žiaci (na základe lekárskeho potvrdenia)

Žiaci 1.stupňa a výberoví žiaci majú stravu v školskej jedálni prihlásenú automaticky a zároveň majú tiež účet v on-line systéme. Odhlasovanie z obedu je možné najneskôr v daný deň do 8:00 hod., po tomto čase nie je možné odhlásenie sa z obedu na daný deň.V prípade, že sa žiak nebude stravovať v školskej jedálni, prosíme aby ste nás o tom informovali čo najskôr a to na tel. čísle 0911 839 075 alebo emailom uhrady.pino@gmail.com

Každé dieťa, ktoré nebolo zo stravy na daný deň odhlásené, dostane obed. Pri výdaji obeda sa kontroluje, či obedy boli na daný mesiac uhradené. 
Splatnosť mesačného predpisu je vždy do 15. v danom mesiaci. Odporúčame Vám nastaviť si trvalý príkaz na sumu 32,11 Eur (priemer 19 stravných dní v mesiaci), so splatnosťou k 10. Odhlásiť obed môžete v systéme do 8:00 v deň výdaja cez Edupage stránku. Odhláška po tomto termíne nie je možná. Odhlásiť treba aj všetky ostatné dni, kedy sa dieťa nebude stravovať. Zmena menu v prípade výberových žiakov je možná najneskôr 1 deň vopred do 23:59 hod.

Odhlásené obedy sú automaticky zohľadnené v mesačnom predpise. Žiaci 1.stupňa majú jedno jedlo bez možnosti výberu. Je to fakt daný zákonom a nevieme to ovplyvniť. Len deti, ktoré donesú od lekára potvrdenie o potrebe špeciálneho stravovania, si môžu vybrať. Na postup sa prosím informujte v bufete školy.

Dodávateľ stravy si vyhradzuje právo nevydať obed v prípade, že rodič neuhrádza pravidelne poplatky za stravu.

2. stupeň (5. – 9. ročník)

Žiaci 2. stupňa nemajú automaticky stravu objednanú, stravu si objednávajú cez systém Edupage nasledovne: 
Prihlasovanie a zmena menu je možná najneskôr 1 deň vopred do 23:59 hod. Podľa jedálneho lístka si žiak vyberá zo štyroch jedál, z toho sú dve mäsité, jedno bezmäsité a jeden miešaný šalát. Výber treba potvrdiť. Odhlasovanie, prihlasovanie obedov a zmena menu (v prípade 2.stupňa a výberových žiakov) je možné prostredníctvom stránky Edupage, mobilnej aplikácie, alebo priamo v jedálni priložením čipu k tabletu. Čip, ktorý má každý stravník je potrebné nosiť vždy pri sebe, bez čipu nie je možné vydať obed skôr ako 13:30.  Prihlasovanie a zmena menu v prípade 2. stupňa a výberových žiakov je možná najneskôr 1 deň vopred do 23:59 hod.

Odhlásiť obed môžete v systéme do 8:00 v deň výdaja cez Edupage stránku. Odhláška po tomto termíne nie je možná.

Pri objednávaní obedov je potrebné mať v systéme kredit, preto Vám odporúčame nastaviť si trvalý príkaz na sumu 33,44 Eur (priemer 19 stravných dní v mesiaci), so splatnosťou k 1. v mesiaci. Nevyčerpaný kredit sa Vám automaticky presúva do nasledujúceho mesiaca. 
Počas školského roka, ak žiak dosiahne mínusový kredit 10,- €, mu bude zablokovaná možnosť ďalšieho objednávania obedov. Dodávateľ stravy si tiež vyhradzuje právo nevydať obed v prípade, že rodič neuhrádza pravidelne poplatky za stravu.

Dodávateľ nie je povinný Vás na meškajúcu platbu upozorňovať. Mať uhradené stravné včas, je povinnosťou rodiča, resp. zákonného zástupcu dieťaťa.

Za neodhlásený obed sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

 

Desiata
Objednanie desiaty je možné najneskôr  1 deň vopred do 8:00 (desiata na nasledujúci deň). Odhlásenie desiaty je možné do 7:00 daného dňa na ktorý je objednaná.)

 

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne úhrad, mesačných predpisov a vyúčtovania je potrebné nás kontaktovať na tel.č. 0911 839 075, alebo emailom uhrady.pino@gmail.com.

 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo podnetov na podávanú stravu nás prosím kontaktujte na pino@zoznam.sk

 

S pozdravom

Tomáš Mészároš - PINO s.r.o.

 

AKO FUNGUJE PRIHLASOVANIE
1.      Kliknete na tento https://czsnarnia.edupage.org/ a vynorí sa vám nasledovné „prihlásenie“. Môžete sa prihlasovať i cez mobilnú aplikáciu - http://mobile.edupage.org/. 
Prihlasovacie údaje k svojmu účtu poznáte (rodičia prvákov ich dostanú v prvý školský deň od triedneho učiteľa). V prípade, ak ich neviete dohľadať, obráťte sa prosím na sekretariát školy, eva.banska@narniaba.sk

2.      Po prihlásení uvidíte nasledovné menu. V ňom máte možnosť vidieť stav Vašich platieb. Zároveň v záložke „Jedálny lístok“ môžete objednávať a odhlasovať obedy.

3.      Vyberiete si preferované jedlo, označíte variant a potvrdíte. Ak chcete dieťa odhlásiť, kliknite na „odhlásiť obed“. Ak chcete dieťa odhlásiť na viac dní, prosím skontrolujte si, či máte každý z daných dní odhlásený.

4.      V prípade ak máte viac detí, na ľavej lište nájdete možnosť „ + pridať viac užívateľov“ a môžete naraz spravovať oba účty. Vždy sledujte hornú lištu, ktoré dieťa prihlasujete/odhlasujete. 

 

Školský bufet

Súčasťou školskej jedálne je bufet, poskytujúci čerstvé desiaty a rýchle občerstvenie – nealko nápoje, čerstvé pečivo, obložené žemle a bagety, trvanlivé pečivo a drobné pochutiny. Školský bufet je otvorený denne od 7:30 do 14:30. Prevádzkuje ho firma Tomáš Mészároš – PINO, s.r.o.
Poznámka školy: Po dohode so stravovacou komisiou a prevádzkovateľom bufetu sme sa rozhodli, že v čase výdaja obeda, tj 12:00-13:30 si žiaci školy nebudú môcť v bufete zakúpiť cukrovinky.

Stravovacia komisia

Na kvalitu podávanej teplej stravy i kvalitu služieb v našej jedálni dohliada stravovacia komisia. Svoje podnety a nápady môžete adresovať na stravovanie@narniaba.sk. Prostredníctvom tejto adresy môžu rodičia komunikovať svoje ocenenia, otázky, ako i podnety v oblasti stravovania našich detí. Aktuálne informácie o stravovacej komisii nájdete na webstránke školy.

FaLang translation system by Faboba